Category Archives: Thiết chế văn hóa

Thiết chế văn hóa

Ba Vì: Tập huấn nghệ thuật chèo tại xã Vạn Thắng

Vừa qua, tại nhà văn hóa thôn Hậu Trạch xã Vạn Thắng, Trung tâm VHTT & TT Ba Vì phối hợp với Trung tâm văn hóa Hà Nội, UBND xã Vạn Thắng tổ chức lớp tập huấn nghệ thuật sân khấu chèo năm 2018. Trong thời gian tập huấn từ ngày 14-16/6/2018, hơn 30 hội […]

Hà Nội tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng

Vừa qua, sở Văn hóa và Thể thao đã ban hành Công văn số 2132/SVHTT-QLNT về việc tăng cường quản lý nhà nước trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật quần chúng trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Trong thời gian qua, các địa phương đã tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát […]