Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng và nhiệm vụ
1. Vị trí, chức năng:
a) Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại Kho bạc nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật;
b) Trung tâm Văn hóa thành phố Hà Nội có chức năng tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, chiếu phim phục vụ nhân dân Thủ đô nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của thành phố Hà Nội; Tổ chức các hoạt động văn hóa, bồi dưỡng năng khiếu nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm trình Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;
b) Nghiên cứu, thể nghiệm mẫu hình nghiệp vụ văn hóa; phổ biến, hướng dẫn vận dụng các mẫu hình và phương pháp công tác tiên tiến trong nghiệp vụ văn hóa; biên tập và phát hành các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ cho hệ thống nhà văn hóa, câu lạc bộ trên địa bàn thành phố;
c) Hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các nhà văn hóa, trung tâm văn hóa – thể dục thể thao các quận, huyện, thị xã; liên kết, phối hợp với thiết chế văn hóa của các ngành và đoàn thể quần chúng trong thực hành nghiệp vụ;
d) Xây dựng, hướng dẫn, duy trì hoạt động của đội văn nghệ quần chúng, nhóm sở thích – câu lạc bộ và các hình thức hoạt động văn hóa, dịch vụ tại chỗ để trực tiếp tuyên truyền đến quần chúng ở cơ sở nhằm định hướng, nâng cao trình độ cảm thụ văn hóa – nghệ thuật và đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân;
đ) Khai thác, sưu tầm, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tổ chức các cuộc thi sáng tác, liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng, lễ hội truyền thống và hiện đại;
e) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức của cơ quan và các đơn vị văn hóa cơ sở, các hạt nhân phong trào văn hóa, nghệ thuật quần chúng; mở các lớp năng khiếu về văn hóa – nghệ thuật;
g) Tổ chức khảo sát, tham quan, trao đổi nghiệp vụ, giao lưu văn hóa, phát triển sự nghiệp với các đơn vị có liên quan trong toàn quốc và quốc tế nhằm giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của Hà Nội và ngược lại;
h) Tổ chức các hoạt động chiếu phim tại rạp, chiếu phim lưu động trên địa bàn thành phố Hà Nội phục vụ nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân Thủ đô;
i) Vận động và tiếp nhận tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài đóng góp cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh của thành phố Hà Nội;
k) Hỗ trợ giới thiệu bảo tồn, tu bổ, xây dựng phát huy tác dụng của các di sản văn hóa, các công trình kiến trúc, lịch sử, nghệ thuật truyền thống và đương thời của Hà Nội;
l) Quay phim tư liệu lưu trữ các hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội và bảo quản lưu trữ, khai thác kho phim tư liệu 16 ly;
m) Bảo trợ, chăm sóc và khuyến khích phát triển các tài năng nghệ thuật, các công trình sáng tạo văn hóa nghệ thuật đặc sắc đương đại của thành phố Hà Nội;
n) Liên kết với các cơ quan, đoàn thể, cá nhân để tổ chức các dịch vụ văn hóa – nghệ thuật, tuyên truyền, triển lãm, quảng cáo, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí theo quy định của pháp luật;
o) Quản lý cán bộ, viên chức, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất của Trung tâm theo quy định của pháp luật;
p) Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân Thành phố hoặc Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giao phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.