Cơ cấu tổ chức

 

1. Lãnh đạo Trung tâm:

a) Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

b) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm;

c) Phó Giám đốc Trung tâm là người giúp Giám đốc Trung tâm chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Trung tâm vắng mặt, một Phó Giám đốc Trung tâm được Giám đốc Trung tâm ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm;

d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyên, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ của Ủy ban nhân dân Thành phố và theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành.

2. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:
a) Hành chính – Tổng hợp;
b) Phòng Nghiệp vụ Văn hóa – Điện ảnh;
c) Phòng Kinh doanh dịch vụ và Tổ chức sự kiện;
d) Phòng Kỹ thuật.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.