9 tháng đầu năm: Công tác tư pháp đạt nhiều kết quả tốt

Ngày 9/10, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Giám đốc Sở Tư pháp Ngô Anh Tuấn cho biết, để triển khai tốt các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố trong năm 2023, từ cuối năm 2022, Sở đã tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch công tác tư pháp trên địa bàn Thành phố năm 2023 và các kế hoạch cụ thể trên từng lĩnh vực công tác.

Căn cứ kế hoạch trọng tâm công tác tư pháp trên địa bàn Hà Nội năm 2023 của UBND Thành phố và tình hình thực tế tại địa phương, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố đã xây dựng và ban hành các kế hoạch công tác tư pháp.

Kết quả, trong 9 tháng qua, các lĩnh vực công tác Tư pháp của Thủ đô đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, tiêu biểu là công tác xây dựng, thẩm định, góp ý và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật. Sở Tư pháp đã góp ý, thẩm định 287 văn bản do các bộ, ngành, Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội và các sở, ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố lấy ý kiến.

9 tháng đầu năm: Công tác tư pháp đạt nhiều kết quả tốt
Toàn cảnh hội nghị

Tính đến 14/9/2023, Hội đồng nhân dân Thành phố đã ban hành 10 Nghị quyết quy phạm pháp luật, UBND Thành phố đã ban hành 21 Quyết định quy phạm pháp luật, đều được Sở Tư pháp thẩm định trước khi các sở, ngành trình.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã triển khai hoạt động cung cấp thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử tuyên truyền, phổ biến pháp luật Thành phố Hà Nội; xây dựng và phát sóng các chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức nhiều cuộc tập huấn hỗ trợ pháp lý cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tại các quận, huyện, thị xã thường xuyên được Sở đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra. Nhờ đó, chất lượng ban hành VBQPPL ngày càng được đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống VBQPPL giữa cấp huyện với Thành phố và Trung ương.

Từ tháng 3/2023, UBND Thành phố và Bộ Tư pháp thành lập Tổ công tác nghiên cứu, soạn thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND Thành phố nhiều hoạt động phối hợp với Bộ Tư pháp để xây dựng Luật; tham mưu kế hoạch thông tin, tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của các cấp, ngành và Nhân dân, thu hút sự quan tâm, tham gia góp ý xây dựng dự án Luật.

Về công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL, Sở Tư pháp đã thực hiện tự kiểm tra đối với 24 VBQPPL do UBND Thành phố ban hành; kiểm tra đối với 161 VBQPPL do UBND các quận, huyện, thị xã gửi đến; tổ chức đoàn Đoàn kiểm tra tại 7 đơn vị…

Cùng với công tác văn bản pháp quy, công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở cũng đạt kết quả tốt.

Sở Tư pháp đã tham mưu cho UBND Thành phố tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến” dưới hình thức trực tuyến, thu hút 1.512.991 người tham gia, là cuộc thi tìm hiểu pháp luật của Thành phố có số người tham gia lớn nhất từ trước đến nay.

Hiện, toàn Thành phố có 4.994 tổ hòa giải với tổng số 32.101 hòa giải viên, có 3.018/5.050 tổ hòa giải đạt “Tổ hòa giải 5 tốt” (59,76%); có 556/579 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đạt tỷ lệ 96,03%. Từ kết quả cuộc thi Hòa giải viên giỏi Thành phố, Tổ hòa giải phường Trung Hòa đã được chọn đại diện tham dự cuộc thi “Hòa giải viên giỏi toàn quốc” vòng khu vực miền Bắc, được trao giải Nhì cuộc thi…

Trong những tháng cuối năm, ông Ngô Anh Tuấn cho biết, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện kịp thời công tác góp ý, thẩm định các dự thảo VBQPPL; thực hiện nhiệm vụ tự kiểm tra và kiểm tra các VBQPPL theo thẩm quyền; rà soát thường xuyên đối với VBQPPL do Hội đồng nhân dân, UBND thành phố ban hành; thực hiện việc hệ thống hóa VBQPPL…

Tổ công tác xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) của Sở tiếp tục tham mưu UBND Thành phố triển khai Kế hoạch phối hợp giữa Bộ Tư pháp và UBND Thành phố về đánh giá kết quả thi hành Luật Thủ đô, nghiên cứu đề xuất chính sách lập hồ sơ đề nghị và xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả…

Tại hội nghị, các Trưởng phòng chuyên môn, lãnh đạo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản, Hội công chứng viên Hà Nội, Trưởng phòng Tư pháp các quận, huyện, thị xã đã thảo luận về các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023.

Kết luận hội nghị, ông Ngô Anh Tuấn lưu ý, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ sắp xếp một số đơn vị hành chính. Do đó, các đơn vị cần quan tâm công tác bảo quản, bàn giao hồ sơ tài liệu về hộ tịch, đảm bảo không gián đoạn giao dịch hành chính đối với công dân, tổ chức…

 

Phương Thảo