Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội làm việc với Huyện ủy Thanh Trì về công tác xây dựng Đảng

Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội vừa có buổi làm việc với Huyện ủy Thanh Trì về công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2021, triển khai công tác trọng tâm năm 2022. Buổi làm việc do đồng chí Đỗ Đức Bảo – Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Việt Phương – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Trì cho biết: Để thực hiện tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Ban Thường vụ Huyện uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các kế hoạch, đề án, chuyên đề thực hiện 06 Chương trình công tác trọng tâm của Đảng bộ huyện Thanh Trì lần thứ XXIV gắn với 10 Chương trình công tác trọng tâm của Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Huyện ủy cũng tập trung chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết Trung ương, Thành ủy và Huyện ủy và chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố“Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; các nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2022 của Huyện ủy đã đề ra, với những giải pháp cụ thể, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm trong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phát triển ổn định kinh tế, xã hội vừa phòng chống dịch Covid – 19 hiệu quả.

Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội làm việc với Huyện ủy Thanh Trì về công tác xây dựng Đảng
Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội làm việc với Huyện ủy Thanh Trì về công tác xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì đã tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai việc sắp xếp, bố trí cấp Phó chuyên trách Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội huyện Thanh Trì theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn của Thành phố. Chỉ đạo hoàn thành việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Đến nay tổng số cán bộ không chuyên trách cấp xã là 123 người, tổng số cán bộ không chuyên trách cấp thôn là 185 người. Sau kiện toàn, sắp xếp đội ngũ, các đơn vị đều hoạt động ổn định, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; thực hiện chính sách cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kê khai tài sản thu nhập được triển khai thực hiện bài bản, đúng quy trình, quy định. Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2021 được các cấp ủy đảng tổ chức thực hiện nghiêm túc, đảm bảo mục đích, yêu cầu theo đúng quy định.

Thực hiện kết luận 67-KL/TU, ngày 10/7/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn Thành phố, trong năm 2021, toàn huyện đã thành lập 2/2 chi bộ, đạt 100% chỉ tiêu được giao, phát triển 16/15 đảng viên mới, đạt 107% chỉ tiêu được giao; 11/9 công đoàn, kết nạp 469/400 đoàn viên công đoàn, đạt 117% chỉ tiêu được giao, 2/2 chi đoàn, kết nạp 60 đoàn viên mới.

Về triển khai công tác trọng tâm năm 2022, đồng chí Nguyễn Việt Phương cũng cho biết, ngay từ tháng 1/2022, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 của huyện đã ban hành Kế hoạch số 97 về công tác trọng tâm năm 2022. Quý I/2022 đã hướng dẫn để thành lập 1 Chi bộ Hợp tác xã, phát triển 6/15 đảng viên mới, đang hoàn thiện hồ sơ thành lập 1 tổ chức đoàn thanh niên với 10 đoàn viên, thành lập 5 tổ chức công đoàn với hơn 120 đoàn viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, phấn đấu 6 tháng đầu năm thành lập 3/2 chi bộ, kết nạp 15 đảng viên theo Nghị quyết 09 của Thành ủy.

Qua 2 tháng triển khai phần mềm đánh giá cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trên phần mềm của toàn huyện đã đạt được kết quả cao. Tháng 1/2022 kết quả đánh giá toàn huyện đã đạt tỷ lệ 97.62%. Đến tháng 2/2022 toàn huyện đạt tỷ lệ 98.03%.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Bảo đề nghị: Ban thường vụ Huyện ủy Thanh Trì cần tiếp tục rà soát lại Đề án 21 về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố kịp thời điều chỉnh cho phù hợp. Tiếp tục thực hiện Đề án số 11 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội trong tình hình mới, đặc biệt là Hướng dẫn 04 của Thành ủy về thí điểm tổ chức sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố theo tổ Đảng ở các khu dân cư, khu chung cư và đô thị mới có đông đảng viên, thực hiện tốt việc hệ thống hóa trên phần mềm việc đánh giá cán bộ, lấy chất lượng công việc làm thước đo năng lực của công chức viên chức toàn huyện và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Đỗ Đức Bảo cũng đề nghị tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Trì cần nêu cao tinh thần trách nhiệm để tập trung phân công phân nhiệm, tiến hành rà soát mô hình, số lượng tổ chức đảng, đảng viên, tình hình, chất lượng sinh hoạt các loại hình chi bộ, xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án số 14 của Huyện ủy Thanh Trì về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thuộc Đảng bộ huyện Thanh Trì trong tình hình mới.

Bảo Thoa

https://laodongthudo.vn/ban-to-chuc-thanh-uy-ha-noi-lam-viec-voi-huyen-uy-thanh-tri-ve-cong-tac-xay-dung-dang-137724.html