Biểu dương 100 gia đình nhà giáo Thủ đô tiêu biểu

Trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo nhằm khắc phục khó khăn, giúp nữ công nhân, viên chức yên tâm gắn bó với đơn vị. Nhiều đơn vị có những mô hình thiết thực như: Nhóm nhà giáo trong biên chế lập quỹ giúp đỡ các giáo viên hợp đồng không có lương; nhóm cùng nhau đi chợ trên mạng giúp nhiều gia đình bảo đảm lương thực, thực phẩm trong mùa dịch…

Sáng ngày 28/6, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương gia đình nhà giáo Thủ đô tiêu biểu năm 2022, khen thưởng Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” giai đoạn 1. Tới tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng và Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Lưu Hoa.

Theo Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam, hiện nay Công đoàn ngành có 187 Công đoàn cơ sở trực thuộc với hơn 12.000 đoàn viên, trong đó hơn 80% đoàn viên nữ. Hưởng ứng phong trào “Xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu” của Thành phố, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã cụ thể hóa bằng phong trào “Xây dựng gia đình nhà giáo tiêu biểu” và gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động của ngành như “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào “Giỏi việc trường – Đảm việc nhà – Cô giáo người mẹ hiền”, phong trào thi đua “Hai tốt”…

Trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo nhằm khắc phục khó khăn, giúp nữ công nhân, viên chức yên tâm gắn bó với đơn vị. Nhiều đơn vị có những mô hình thiết thực như: Nhóm nhà giáo trong biên chế lập quỹ giúp đỡ các giáo viên hợp đồng không có lương; nhóm cùng nhau đi chợ trên mạng giúp nhiều gia đình bảo đảm lương thực, thực phẩm trong mùa dịch…

Biểu dương 100 gia đình nhà giáo Thủ đô tiêu biểu
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng phát biểu tại hội nghị.

Với sự quyết tâm đó, có nhiều cán bộ, công nhân viên chức đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở được các cấp khen thưởng. Trên 90% gia đình nhà giáo đạt gia đình văn hóa, luôn gương mẫu và đóng góp tích cực vào các hoạt động tại địa phương và xã hội.

Nhằm động viên, khích lệ các nhà giáo trong việc xây dựng gia đình hạnh phúc, năm 2022, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã chỉ đạo công đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, biểu dương các gia đình nhà giáo. Theo đó, công đoàn cơ sở đã biểu dương trên 2.000 gia đình tiêu biểu cấp trường, trong đó 100 gia đình nhà giáo tiêu biểu được biểu dương cấp Thành phố.

Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cũng chia sẻ, không chỉ chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, các nhà giáo Thủ đô còn tích cực hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Với sự vào cuộc tích cực của Công đoàn ngành, sự phối hợp có hiệu quả của Ban Chấp hành và Ban Chuyên môn các nhà trường, kết quả trong giai đoạn 1, đến nay Công đoàn ngành đã cập nhật được 3.979 sáng kiến đạt 415,3% chỉ tiêu được giao và tính tất cả Chương trình đã đạt 166,2% vượt chỉ tiêu được giao.

Biểu dương 100 gia đình nhà giáo Thủ đô tiêu biểu
Biểu dương các đơn vị tích cực hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Các sáng kiến tham gia Chương trình này là các giải pháp đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo trong quản lý, trong dạy và học, giải pháp ứng dụng đề tài nghiên cứu khoa học vào dạy học, xây dựng trường học hạnh phúc…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng biểu dương kết quả hoạt động Công đoàn và các phong trào thi đua Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phát động.

Nhấn mạnh những năm tiếp theo, ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Nhiệm vụ được giao cho đội ngũ cán bộ giáo viên và đoàn viên công đoàn của ngành những trọng trách hết sức lớn lao, vừa phải xây dựng nền giáo dục Hà Nội đáp ứng yêu cầu về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Thủ đô, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế; đồng thời tập trung đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, sao cho mô hình hoạt động Công đoàn của các trường ở Thủ đô xứng đáng là mô hình hoạt động mẫu mực cho các khối trường thuộc cấp học, bậc học trong cả nước.

Biểu dương 100 gia đình nhà giáo Thủ đô tiêu biểu
Các nữ nhà giáo Thủ đô báo công dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long.

Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đề nghị trong thời gian tới, Công đoàn ngành Giáo dục thực hiện một số nhiệm vụ. Trước hết cần đổi mới công tác vận động tuyên truyền nâng cao nhận thức về mọi mặt góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao trong giai đoạn công nghiệp hóa hiện đại hóa ở Thủ đô. Trong đó coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng dần cả về chuyên môn, năng lực quản lý, nghiệp vụ sư phạm đạt chuẩn và trên chuẩn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tiếp tục vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên hưởng ứng đợt thi đua chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp. Cụ thể hóa mục tiêu, nội dung, tiêu chuẩn các phong trào thi đua cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của ngành, của đơn vị. Thi đua ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy; xây dựng thêm nhiều trường đạt chuẩn quốc gia và đạt chất lượng hướng tới xây dựng trường học hạnh phúc.

Đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham gia quản lý, chăm lo cải thiện đời sống, quyền và lợi ích chính đáng của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Đẩy mạnh phong trào xây dựng “Gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu” và phát huy kết quả đã đạt được ở giai đoạn 1 Chương trình “ 1 triệu sáng kiến”, quan tâm hơn nữa về chất lượng các sáng kiến.

P.Ngân
https://laodongthudo.vn/bieu-duong-100-gia-dinh-nha-giao-thu-do-tieu-bieu-142287.html