Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học

Nhằm tiếp tục chủ động các biện pháp phòng, chống và kiểm soát tình hình dịch, không để dịch bùng phát, lây lan trong trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các Sở GD&ĐT và các cơ sở giáo dục tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

hoc-sinh-deo-khau-trang-phong-covid-19-lop-hoc-vgp.jpg

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học – Ảnh minh họa: VGP

Bộ GD&ĐT yêu cầu chủ động xây dựng phương án phòng ngừa và sẵn sàng ứng phó linh hoạt, hiệu quả đối với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh.

Tăng cường truyền thông phòng ngừa dịch bệnh để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của trẻ em, học sinh, sinh viên, cán bộ, nhà giáo trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

Khuyến cáo các thành viên trong nhà trường thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng chống dịch như vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp học, đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và tại các địa điểm, sự kiện tập trung đông người, đặc biệt vào dịp nghỉ lễ sắp tới.

Các cơ sở giáo dục tiếp tục tuyên truyền, vận động, rà soát, lập danh sách và phối hợp với cơ quan y tế tại địa phương để thực hiện việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em, học sinh, sinh viên nhằm đạt mục tiêu đề ra của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, chủ động phối hợp chặt chẽ với ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, cơ quan y tế tại địa phương trong công tác phòng chống dịch, phối hợp theo dõi và quản lý sức khoẻ của các thành viên trong nhà trường để phòng ngừa, phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, kịp thời ngăn chặn, không để dịch lây lan trong trường học.

Bộ GD&ĐT đề nghị các Sở GD&ĐT, các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Trường Cao đẳng sư phạm khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện và thực hiện nghiêm chế độ báo cáo khi có tình huống dịch bệnh phức tạp xảy ra theo quy định.

Kim Thoa

https://nguoihanoi.com.vn/bo-giao-duc-va-dao-tao-yeu-cau-tang-cuong-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-trong-truong-hoc-70292.html