Bốn hành vi bị cấm khi xử lý kỷ luật lao động

Khi người lao động vi phạm kỷ luật lao động, người sử dụng lao động có quyền áp dụng các biện pháp xử lý kỷ luật theo quy định. Tuy nhiên, có 4 hành vi mà người sử dụng lao động bị cấm thực hiện khi xử lý kỷ luật lao động, cụ thể như sau:

ĐH
https://laodongthudo.vn/infographics-bon-hanh-vi-bi-cam-khi-xu-ly-ky-luat-lao-dong-141480.html