Cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Đó là một trong những giải pháp của quận Ba Đình đưa ra sau hơn 4 năm triển khai công tác tuyên truyền, thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan Thành phố Hà Nội.

Hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa UBND quận Ba Đình.

Công tác chỉ đạo, tuyên truyền được triển khai quyết liệt, có hiệu quả
Ngày sau khi Thành phố ban hành 02 bộ quy tắc ứng xử (QTƯX) nơi công cộng và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, quận Ba Đình đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tiến hành thực hiện 02 bộ QTUX; tổ chức hội nghị quán triệt tới từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ quận tới phường; thông qua hệ thống thông tin cơ sở tuyền truyền đến nhân dân trên địa bàn quận.
Đối với quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, từ năm 2017 đến nay, UBND quận đã in và phát 3650 bản QTƯX tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc 112 cơ quan, đơn vị thuộc quận để dán lên bàn làm việc. 100% các cơ quan, đơn vị thực hiện treo bản QTƯX của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại trụ sở làm việc, thực hiện niêm yết bộ quy tắc tại cầu thang máy trụ sở HĐND – UBND quận. Tổ chức tuyên truyền thông qua việc ra mắt mô hình cơ quan làm việc xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng, mô hình bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp. Hội LHPN quận Ba Đình đã tổ chức tập huấn cho nữ cán bộ bộ phận một cửa của quận và phường thực hiện Quy tắc ứng xử. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận tổ chức Hội thi “Nét đẹp công sở” gắn với việc tuyên truyền thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội”.
Để tiếp tục nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm trong thực thi công vụ, tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, UBND quận đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị quán triệt tới đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nghiêm kỷ cương trong hoạt động công vụ gắn với thực hiện Bộ QTƯX của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho công dân. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tuân thủ nghiêm các quy định về đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; Không để xảy ra những hành vi làm xấu đi hình ảnh của cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô.

Quận Ba Đình thực hiện tuyên truyền thông qua việc tổ chức mô hình tổ dân phố không tệ nạn xã hội, môi trường xanh, sạch, đẹp; thông qua phát động cuộc thi “Ngõ phố xanh, sạch, đẹp”. Ảnh: kinhtedothi.

Đối với QTƯX nơi công cộng, quận đã thực hiện việc niêm yết bộ QTƯX nơi công cộng tại các nhà sinh hoạt cộng đồng, tại các di tích do quận quản lý. Thực hiện tuyên truyền thông qua việc ra mắt mô hình tổ dân phố không tệ nạn xã hội, môi trường xanh, sạch, đẹp; thông qua phát động cuộc thi “Ngõ phố xanh, sạch, đẹp”. Thực hiện tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của quận, xây dựng chuyên mục và đăng tải những hình ảnh ứng xử đẹp và chưa đẹp của người dân Ba Đình trong thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, trật tự xây dựng… Năm 2018, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Hội thi tuyên truyền QTƯX nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, 14/14 phường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hiệu quả Hội thi tại cơ sở. Hội thi đã thu hút gần 2000 cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân trên địa bàn tham gia. Trong 2 năm 2019, 2020, UBND quận Ba Đình đã tích cực triển khai thực hiện 05 mô hình tuyên truyền 02 bộ QTƯX, đó là: Mô hình bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp; Mô hình đoàn xe tuyên truyền lưu động về ứng xử văn hóa, vệ sinh môi trường, chấp hành giao thông; Mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng; Mô hình xây dựng trường học thân thiện, nói lời hay làm việc tốt, cảnh quan đẹp; Mô hình tổ dân phố không tệ nạn xã hội, môi trường xanh sạch đẹp.
Từ đầu năm 2020, dịch bệnh Covid -19 bắt đầu xảy ra và diễn biến rất phức tạp, UBND quận đã chỉ đạo UBND các phường, các cơ quan đơn vị chức năng tuyên truyền vận động nhân dân tích cực giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, tự giác dọn vệ sinh khu vực trước cửa nhà, không để rác thải, nước thải tồn đọng dễ tạo môi trường để dịch bệnh lây lan; Không tụ tập đông người, hạn chế đi đến các địa điểm có nguy cơ lây lạn dịch bệnh. Không vứt khẩu trang đã qua sử dụng bừa bãi trên lòng đường, vỉa hè. Không khạc nhổ, phóng uế tùy tiện… Tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch gắn với thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng của nhân dân cũng như các chủ cơ sở kinh doanh, các di tích trên địa bàn. Tuyên truyền để nhân dân và các cơ sở kinh doanh hiểu việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch tại nơi công cộng góp phần kiềm chế dịch bệnh. Hằng tuần, nhân dân tích cực tổng vệ sinh môi trường tại các ngõ phố nơi mình sinh sống, thực hiện việc đổ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

Cán bộ và nhân dân Ba Đình nghiêm túc thực hiện 02 bộ QTƯX
Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND quận Ba Đình, các cơ quan, đơn vị thuộc quận đã triển khai nghiêm túc, góp phần làm chuyển biến tích cực nhận thức và hành vi của cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc quận trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, thực thi công vụ, thời gian làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật, sử dụng phương tiện, tài sản. Ứng xử phù hợp, đúng mực với người dân tại nơi làm việc cũng như tại nơi cư trú và nơi công cộng. Nghiêm chỉnh chấp hành thời gian làm việc theo quy định. Không để xảy ra tình trạng người dân phàn nàn về việc thực hiện kỷ luật giờ giấc, tác phong, số vụ việc tồn đọng của dân chưa được giải quyết giảm xuống rõ rệt.
Ý thức của người dân cũng được nâng cao hơn trong ứng xử tại nơi công cộng cơ bản đáp ứng các quy định trong QTƯX. Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc các ứng xử nơi công cộng trong phòng chống dịch bệnh Covid-19, góp phần phòng chống có hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. Tình trạng vứt xả rác không đúng nơi quy định có chiều hướng giảm, chỉ còn một số ít chân rác tại nơi công cộng. Những việc nên làm phù hợp tại nơi công cộng như trang phục, chấp hành quy định, hướng dẫn tại nơi thờ tự, không hái hoa, bẻ cành, phá rào, trèo cây, hái quả… được nhân dân thực hiện ngày càng tốt hơn.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện 02 bộ QTƯX của thành phố còn có những hạn chế, khó khăn, vướng mắc như: có những quy định trong QTƯX không thể điều chỉnh ngay bởi thói quen của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Do vậy, vẫn còn tình trạng một số cán bộ, công chức hút thuốc trong cơ quan, đơn vị. Còn nể nang nhau trong việc phê bình, nhắc nhở khi đồng nghiệp vi phạm QTƯX tại cơ quan. Một số người dân mặc dù đã hiểu các quy định của pháp luật, các nội dung của QTƯX nơi công cộng nhưng vẫn còn hành vi không đúng như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, xả rác không đúng quy định, đi xe không đội mũ bảo hiểm,… Các biện pháp chủ yếu hiện nay trong triển khai thực hiện QTƯX nơi công cộng chủ yếu bằng hình thức tuyên truyền người dân nên làm và không nên làm, có những nội dung không có chế tài để xử phạt nên việc điều chỉnh hành vi chưa hiệu quả.
Trong thời gian tới, quận Ba Đình sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp quán triệt, giáo dục, quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực thi công vụ, thái độ ứng xử của cán bộ, công chức đối với tổ chức, công dân đến liên hệ công tác; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quận thường xuyên rà soát, hoàn thiện nội quy, quy chế làm việc của cơ quan phù hợp với yêu cầu về ứng xử văn minh, văn hóa; cải tiến lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trong đó cần nêu rõ biện pháp thực hiện Quy tắc của cán bộ, công chức và cơ chế phê bình, hạ bậc thi đua, hạ bậc đánh giá xếp loại kỳ đối với các trường hợp không chấp hành tốt… Tiếp tục đổi mới các hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng; Phát huy vai trò của các hội đoàn thể trong việc tuyên truyền, giám sát thực hiện 02 bộ QTƯX của Thành phố; Tiếp tục triển khai có hiệu quả các mô hình tuyên truyền QTƯX trên địa bàn quận.

Khánh Ly / nguoihanoi.com.vn