Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người lao động

Trong 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), cơ bản các chỉ tiêu đều đạt so với kế hoạch. Trong đó, công tác tuyên truyền, giáo dục của các cấp Công đoàn trong huyện có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, sát với thực tiễn, từng bước đáp ứng nhu cầu của đoàn viên và người lao động.

Theo đồng chí Phùng Xuân Kim, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Chương Mỹ: Xác định công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở (CĐCS) tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Kế hoạch, Hướng dẫn, văn bản của LĐLĐ Thành phố.
Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người lao động
Lãnh đạo LĐLĐ huyện Chương Mỹ trao Giấy khen cho 10 đơn vị nhận giải trong Chương trình “1 triệu sáng kiến” đợt 1.

Trong đó, có tuyên truyền vận động CNVCLĐ tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đặc biệt, LĐLĐ huyện đã ban hành kế hoạch, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

Đồng thời, LĐLĐ huyện đã tuyên truyền, giáo dục ý thức, văn hóa cho CNVCLĐ khi tham gia giao thông, nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường. Tuyên truyền CNVCLĐ tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự; thực hiện tốt các quy định về quản lý và sử dụng pháo… Tuyên truyền, động viên CNVCLĐ và con, em CNVCLĐ lên đường nhập ngũ, nêu cao truyền thống anh hùng cách mạng của quê hương trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng cho CNVCLĐ, động viên người lao động thực hiện tốt việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát động phong trào đoàn viên, CNVCLĐ học tập, thi đua đạt thành tích trong lao động, sản xuất chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Nhìn chung tình hình tư tưởng trong nội bộ CNVCLĐ ổn định, mối quan hệ giữa chủ sử dụng lao động và người lao động cơ bản được giữ vững, đảm bảo hài hòa, ổn định.

Trong những tháng đầu năm, LĐLĐ huyện còn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn bản, kết luận của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó có kết luận số 21 về “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi xử lý nghiêm cán bộ, đoàn viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt CĐCS.

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ ngày 11/1/2022 của LĐLĐ thành phố Hà Nội về thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện triển khai xây dựng hướng dẫn đến 100% các CĐCS, Qua triển khai giai đoạn 1 (22/2/2022 đến 31/5/2022), đã có 1.263/796 sáng kiến dự thi, đạt 159% chỉ tiêu Thành phố giao.

Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người lao động
LĐLĐ huyện Chương Mỹ đã chỉ đạo các cụm thi đua tổ chức Hội khỏe CNVCLĐ cấp cụm, cũng như cấp huyện thành công.

Bên cạnh đó, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước; 136 năm ngày Quốc tế Lao động 1/5; kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các cụm thi đua tổ chức Hội khỏe CNVCLĐ cấp cụm; phối hợp với Trung tâm văn hóa – thông tin và thể thao huyện tổ chức thành công Hội khỏe CNVCLĐ huyện năm 2022.

Tham dự Hội khỏe có 400 vận động viên xuất sắc, đạt thành tích cao của các cụm về tham dự với 4 bộ môn thi đấu (cầu lông, kéo co, bóng bàn và nhảy bao bố). Kết thúc Hội khỏe, Ban tổ chức đã trao 66 giải gồm các giải nhất, nhì, ba. Ngoài ra, LĐLĐ huyện còn thành lập đội bóng đá CNVCLĐ huyện Chương Mỹ, cử đi tham dự Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động thủ đô, lần thứ VII, năm 2022.

Minh Khuê
https://laodongthudo.vn/chu-trong-cong-tac-tuyen-truyen-giao-duc-nang-cao-nhan-thuc-cho-nguoi-lao-dong-142846.html