Công an quận Đống Đa: Đảm bảo an ninh chính trị địa phương

 Thời gian qua, Công an quận Đống Đa đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Quân sự quận, các ban, ngành, cấp uỷ, chính quyền địa phương, cùng sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng dựng Đảng, xây dựng lực lượng, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn quận.

Công an quận Đống Đa: Đảm bảo an ninh chính trị địa phương
Lực lượng chức năng Công an quận Đống Đa tuần tra đảm bảo an ninh trật tự địa phương

Làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo

Trong 6 tháng đầu năm, Công an quận Đống Đa đã tham mưu Quận ủy, UBND quận xây dựng và triển khai 40 văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp, giải pháp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn năm 2022.

Trọng tâm là: Tiếp tục triển khai Chương trình số 09 của Thành ủy về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, giai đoạn 2021-2025” năm 2022.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện Kết luận số 13 ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48 ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phỏng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030.

Đồng thời chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp tốt với lực lượng Công an trong việc triển khai 2 đợt cao điểm chung, 4 cao điểm chuyên đề (giải quyết trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; tuyên truyền phòng cháy chữa cháy tại hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh; xử lý vi phạm phòng, chống dịch, tháng hành động phòng chống ma túy).

Công an quận Đống Đa: Đảm bảo an ninh chính trị địa phương
Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Đống Đa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho Đội dân phòng phòng cháy chữa cháy phường Nam Đồng

Công an quận Đống Đa cũng đã phát huy tốt vai trò cơ quan Thường trực các ban chỉ đạo về công tác đảm bảo an ninh trật tự (Ban chỉ đạo 197, 138, Ban chỉ đạo Phòng cháy chữa cháy…) nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự tham gia, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo đề án 06 quận nhằm thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Ban chỉ đạo xây dựng mô hình “Hộ gia đình an toàn phòng cháy chữa cháy theo phương châm bốn tại chỗ”.

Bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Thành phố, Quận ủy, UBND quận về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội năm 2022 và thời gian tiếp theo, Công an quận Đống Đa thường xuyên cải tiến, đổi mới phương thức lãnh đạo để phù hợp với thực tế; tập trung vào những vấn đề vướng mắc, mới nảy sinh, lựa chọn khâu đột phá, trọng tâm, trọng điểm; triển khai thực hiện 2 đợt cao điểm chung (cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự SEA Games 31), 8 cao điểm trên các chuyên đề, lĩnh vực.

Thực hiện đúng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch đã đề ra, thực hiện tốt việc kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo cương vị, chức trách, nhiệm vụ được giao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương, mệnh lệnh công tác tại cơ sở…

Đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cũng trong thời gian qua, Công an quận Đống Đa đã tham mưu Quận ủy, Ban chỉ đạo 138 quận ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố với Công an Thành phố về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”; đăng ký thực hiện 12 chuyên đề của các tập thể, cá nhân trong lực lượng Công an quận trong công tác “Dân vận khéo” năm 2022…

Công an quận Đống Đa: Đảm bảo an ninh chính trị địa phương
Công an quận Đống Đa chú trọng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Công an quận chủ động phối hợp và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp cùng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chú trọng công tác củng cố, kiện toàn lực lượng bảo vệ dân phố, thay thế, bổ sung kịp thời các trường hợp hoạt động kém hiệu quả để lực lượng này thực sự là chỗ dựa vững chắc của Công an phường trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, bảo vệ an ninh tổ quốc. Hiện toàn quận có 21 Ban bảo vệ dân phố, 378 tổ bảo vệ dân phố và 1.220 tổ viên tổ bảo vệ dân phố, 290 đồng chí tự quan trật tựu đô thị – an toàn giao thông…

Trong thời gian tới, Công an quận Đống Đa tiếp tục triển khai phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động, sự kiện. Trọng tâm là Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 khoá XVIII; Quốc khánh 2/9; Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2023…

Phòng ngừa các đối tượng chống đối chính trị, khiếu kiện kích động, lôi kéo, tổ chức các hoạt động tập trung đông người trái pháp luật gây mất an ninh trật tự. Tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền nâng cao công tác quản lý nhà nướ về tôn giáo; giải quyết các vụ khiếu kiện, tranh chấp, mâu thuẫn, không để hình thành “điểm nóng”.

Công an quận sẽ duy trì đường dây nóng, phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với cán bộ, hệ thống chính trị ở cơ sở để nắm tình hình địa bàn và tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tố giác tội phạm. Duy trì, nhân rộng và xây dựng mới các mô hình, chuyên đề phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả. Phát huy hiệu quả hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phòng, tự quản…

Sáu tháng đầu năm, Công an quận Đống Đa đã kịp thời phát hiện, động viên khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Có 53 tập thể, 110 cá nhân được các cấp khen thưởng trong công tác phong trào. Đề nghị xét, tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 13 cá nhân.
H.Duy