Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội tích cực hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến”

Ngay sau khi Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam phát động Chương trình “1 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid -19” (Chương trình “1 triệu sáng kiến”), Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tích cực triển khai với nhiều giải pháp hiệu quả và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Theo báo cáo của Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội, để triển khai hiệu quả Chương trình “1 triệu sáng kiến”, Công đoàn Cơ quan đã xây dựng kế hoạch, phân bổ chỉ tiêu cập nhật sáng kiến cho các Công đoàn cơ sở; thành lập Tổ hỗ trợ sáng kiến của Công đoàn Cơ quan để hướng dẫn, giúp đỡ các Công đoàn cơ sở, đoàn viên đăng ký và cập nhật sáng kiến.
Công đoàn Cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội tích cực hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến”
Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến”.

Từ sự chỉ đạo sát sao của Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố, các Công đoàn cơ sở trực thuộc đã tập trung tuyên truyền để đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình “1 triệu sáng kiến” trong công tác phòng chống dịch; phục hồi sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, đảm bảo đời sống, việc làm cho người lao động.

Đồng thời, vận động đoàn viên, CNVCLĐ thể hiện tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực vượt khó, đổi mới sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị; vận động, hướng dẫn đoàn viên, CNVCLĐ tích cực đăng ký sáng kiến trên phần mềm trực tuyến.

Tính đến thời điểm kết thúc giai đoạn 1 Chương trình “1 triệu sáng kiến”, đoàn viên, CNVCLĐ của Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố đã cập nhật được 149/44 sáng kiến, bằng 338% số sáng kiến do LĐLĐ Thành phố phân bổ. Nội dung sáng kiến đa dạng trên các lĩnh vực công tác, từ các doanh nghiệp đến các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp.

Đã có 1 tập thể và 1 cá nhân thuộc Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến” được LĐLĐ Thành phố biểu dương, khen thưởng. Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố cũng đã khen thưởng 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng Chương trình “1 triệu sáng kiến”.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Công đoàn Cơ quan LĐLĐ Thành phố tiếp tục tập trung triển khai thực hiện giai đoạn 2 Chương trình “1 triệu sáng kiến”; động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giai đoạn 2 của Công đoàn Cơ quan là 100 sáng kiến.

Cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình “1 triệu sáng kiến” trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo để Công đoàn cơ sở, đoàn viên Công đoàn biết và hăng hái tham gia Chương trình; gắn Chương trình với phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo” nhằm thể hiện ý nghĩa của Chương trình trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác và sản xuất kinh doanh của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Mạnh Quân
https://laodongthudo.vn/cong-doan-co-quan-ldld-thanh-pho-ha-noi-tich-cuc-huong-ung-chuong-trinh-1-trieu-sang-kien-142892.html