Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Đẩy mạnh các hoạt động hướng về xây dựng gia đình văn hóa

Theo Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, nhờ sự chủ động trong công tác này, năm 2022, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu về xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Trong đó, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội biểu dương 71 gia đình tiêu biểu và 162 cháu là con CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội có thành tích học tập xuất sắc.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác gia đình. Người khẳng định: “Quan tâm đến gia đình là đúng, vì nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt hơn, hạt nhân của xã hội là gia đình”. Nhận thức rõ điều này, Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội luôn chú trọng xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc gắn với chuẩn mực xây dựng “Gia đình văn hóa”.

Theo Công đoàn ngành GTVT Hà Nội, nhờ sự chủ động trong công tác này, năm 2022, đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu về xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Trong đó, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội biểu dương 71 gia đình tiêu biểu và 162 cháu là con CNVCLĐ ngành GTVT Hà Nội có thành tích học tập xuất sắc.

Chủ tịch Công đoàn ngành GTVT Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh cho biết, để ngày càng có nhiều “Gia đình tiêu biểu”, nhiều cháu có thành tích cao trong học tập, góp phần thiết thực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, xây dựng Thủ đô văn minh hiện đại, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, khắc phục các tồn tại, phát huy những mặt mạnh, mặt tích cực, duy trì và giữ vững phong trào, Công đoàn ngành đã đề ra phương hướng triển khai cụ thể.

Đẩy mạnh các hoạt động hướng về xây dựng gia đình văn hóa
Ông Đào Duy Phong – Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội và bà Bùi Thị Thanh Giang – Trưởng ban Nữ công LĐLĐ thành phố Hà Nội trao Chứng nhận biểu dương các gia đình tiêu biểu ngành GTVT Thủ đô. (Ảnh: Đinh Luyện)

Trong đó, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế và tuyên truyền để công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) hiểu thấu đáo mục đích, ý nghĩa và giá trị của việc xây dựng “Gia đình tiêu biểu”.

Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng thi đua: Thi đua đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ thi đua, Người tốt việc tốt, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ và thi đua đạt danh hiệu “Gia đình tiêu biểu” trong CNVCLĐ.

Ngoài ra, Công đoàn ngành GTVT Hà Nội cũng chú trọng làm tốt công tác xã hội từ thiện, chăm lo, thăm hỏi gia đình nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Tặng quà đối với các cháu khuyết tập nhân các dịp Tết, các cháu có thành tích học tập xuất sắc, thi đỗ vào các trường đại học.

Thực hiện tốt chức năng chăm lo đại diện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động cả về vật chất, tinh thần, tạo điều kiện tốt nhất để CNVCLĐ yên tâm công tác, xây dựng gia đình văn hoá, hạnh phúc, xây dựng Gia đình tiêu biểu góp phần xây dựng Thủ đô văn minh hiện đại.

Đinh Luyện
https://laodongthudo.vn/day-manh-cac-hoat-dong-huong-ve-xay-dung-gia-dinh-van-hoa-142909.html