Công đoàn Sở Tư pháp hưởng ứng Cuộc thi “Công đoàn tham gia cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công vụ”

Công đoàn Sở Tư pháp đề nghị các Tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận tuyên truyền, vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động tích cực tham gia cuộc thi “Công đoàn tham gia cải cách hành chính và xây dựng vàn hóa công vụ” do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động.

Công đoàn Sở Tư pháp Hà Nội vừa có Công văn số 146/CVCĐ về việc triển khai cuộc thi “Công đoàn tham gia cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công vụ”.

Cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Đồng thời, nâng cao văn hóa công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, liêm chính, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô “Kỷ cương – trách nhiệm – tận tình – thân thiện”.

Công đoàn Sở Tư pháp hưởng ứng Cuộc thi “Công đoàn tham gia cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công vụ”
Bộ phận “một cửa” Sở Tư pháp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Công đoàn Sở Tư pháp đề nghị các Tổ Công đoàn, Công đoàn bộ phận tuyên truyền, vận động đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, lao động tích cực tham gia cuộc thi “Công đoàn tham gia cải cách hành chính và xây dựng vàn hóa công vụ” do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động.

Cuộc thi được tổ chức trong 3 tuần (từ ngày 20/6/2022 đến ngày 10/7/2022), mỗi tuần có 2 lần thi. Cụ thể như sau:

Tuần 1: Bắt đầu lúc 7h00 ngày 20/6/2022, kết thúc lúc 22h00 ngày 26/6/2022.

Tuần 2: Bắt đầu lúc 7h00 ngày 27/6/2022, kết thúc lúc 22h00 ngày 03/7/2022.

Tuần 3: Bắt đầu lúc 7h00 ngày 04/7/2022, kết thúc lúc 22h00 ngày 10/7/2022.

Cuộc thi được tổ chức trên website thi trực tuyến Myaloha.vn qua cổng thi trực tuyến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Trong mỗi đợt thi thí sinh được dự 2 lần thi với 20 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi phụ.

Ban Tổ chức sẽ trao giải tuần cho thí sinh đạt giải là người có điểm cao nhất trong 1 lần thi, trả lời các câu hỏi trong thời gian ngắn nhất (xếp theo thứ tự nhất, nhì, ba); có 5 giải Nhất mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng; 8 giải Nhì mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng; 15 giải Ba mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

Giải đặc biệt (giải tháng) sẽ được trao cho cá nhân là thí sinh có số lần đạt giải tuần nhiều nhất, cao nhất; tập thể là các công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Viên chức các tỉnh, thành phố có số lượng thí sinh dự thi cao nhất. Trường hợp cá nhân hoặc tập thể bằng điểm nhau thì xét trên kết quả câu hỏi phụ có đáp án chính xác nhất.

Sau mỗi đợt thi tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi gửi phần thưởng và giấy chứng nhận của Công đoàn Viên chức Việt Nam tới các Công đoàn trực thuộc và Công đoàn Viên chức các tỉnh, thành phố có thí sinh đạt giải. Trên cơ sở kết quả Cuộc thi, cũng như căn cứ số lượng thí sinh dự thi và chất lượng bài thi, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ quyết định số lượng giải thưởng và hình thức tổ chức trao giải đặc biệt (giải tháng) cho các tập thể và cá nhân.

H.L