Cử tri quận Bắc Từ Liêm kiến nghị sửa chữa trường học, nhà văn hóa xuống cấp

Tại Hội nghị Đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND), Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân, cử tri quận Bắc Từ Liêm đã nêu ý kiến, kiến nghị lãnh đạo quận quan tâm chỉ đạo tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quan tâm cấp số nhà, xây dựng, sửa chữa trường học, nhà văn hóa xuống cấp…

Ngày 24/10, Quận ủy, HĐND, UBND quận Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị Đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Chủ tịch UBND quận với MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân trên địa bàn năm 2023.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Thường Sơn đã báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh 9 tháng của năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Ban Dân vận Quận ủy báo cáo kết quả rà soát, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân trong Hội nghị Đối thoại giữa Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm với MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân trên địa bàn quận năm 2022. Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp, kiến nghị, đề xuất của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân với Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch HĐND quận năm 2023.

Cử tri quận Bắc Từ Liêm kiến nghị sửa chữa trường học, nhà văn hóa xuống cấp
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà phát biểu tại hội nghị.

Tại Hội nghị đối thoại có 6 đại biểu nêu ý kiến, kiến nghị lãnh đạo quận quan tâm chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quan tâm cấp số nhà, xây dựng, sửa chữa trường học, nhà văn hóa xuống cấp; giải pháp tìm chỗ đỗ xe cho người dân.

Một số đại biểu đề nghị quận giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường; sớm hoàn thành tuyến đường Ao Dài – Phố Viên. Dự án đầu tư công do quận làm chủ đầu tư còn chậm tiến độ, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đặc biệt, ảnh hưởng đến an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Sau khi lắng nghe các ý kiến, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lưu Ngọc Hà đã trả lời từng nội dung và đề nghị UBND quận chỉ đạo phòng, ban, ngành và các phường của quận tiếp thu, rà soát, trả lời, giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với các ý kiến, kiến nghị liên quan đến chính sách thuộc thẩm quyền của Trung ương, Thành phố, UBND quận tổng hợp, đề xuất Thành phố xem xét, giải quyết. UBND quận sẽ chỉ đạo các phòng, ban, ngành và các phường tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện quyết liệt những nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội. Nâng cao đời sống của nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng của quận, UBND các phường giải quyết các vấn đề nhân dân đã nêu.

Cử tri quận Bắc Từ Liêm kiến nghị sửa chữa trường học, nhà văn hóa xuống cấp
Cử tri phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận cũng giao nhiệm vụ cho UBND quận chỉ đạo các phòng, ban, ngành và các phường tập trung triển khai 6 nhiệm vụ.

Trong đó, các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt những chính sách hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Quan tâm đẩy mạnh cải cách các thủ tục hành chính. Nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng… tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân khi đi làm thủ tục hành chính. Nâng cao chỉ số hài lòng của người dân đối với tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, công chức; về kết quả xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn quận.

Các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo. Trong đó, tập trung đầu tư các thiết chế công như xây nhà văn hóa, tổ dân phố, trường học các cấp và các tuyến đường theo quy hoạch, tu bổ di tích lịch sử văn hóa…

Mặt khác, các đơn vị tăng cường công tác quản lý đất đai, đăng ký biến động, cấp giấy chứng nhận và giải phóng mặt bằng. Các đơn vị tập trung rà soát, giải quyết các dự án còn tồn đọng nhiều năm. Đồng thời tuyên truyền cho người dân nắm được các quy định về công tác giải phóng mặt bằng để tạo sự đồng thuận.

Bên cạnh đó, thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng, trật tự xây dựng, văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, khớp nối hạ tầng, hệ thống tiêu thoát nước phục vụ nhân dân trên địa bàn. Nghiên cứu đề xuất Thành phố điều chỉnh quy hoạch để bố trí đầu tư xây dựng thêm trường học cho các cháu học sinh, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân.

Lê Thắm