Điều kiện để hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2022

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm. Do vậy, người lao động sẽ chỉ được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

ĐH
https://laodongthudo.vn/infographics-dieu-kien-de-huong-tro-cap-that-nghiep-nam-2022-141796.html