Đông Anh tập huấn phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Ngày 17/6, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đông Anh đã tổ chức tập huấn phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 cho lực lượng dân phòng, tuần tra, canh gác đê của các đơn vị trong toàn huyện.

Đông Anh tập huấn phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đông Anh đã tổ chức tập huấn phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

Trên địa bàn huyện Đông Anh hiện có 3 tuyến đê với tổng chiều dài trên 33km; 20 công trình kè các loại, 22 cống qua đê, 26 đội tuần tra canh gác thường trực trên các tuyến đê. Qua kiểm tra đánh giá, cơ bản các công trình đê, kè nêu trên đều đảm bảo an toàn chống lũ.

Tại buổi tập huấn, các lực lượng tham gia tập huấn đã được thông tin về tình hình thiên tai trong cả nước, thành phố Hà Nội và trên địa bàn huyện Đông Anh; kết quả công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện năm 2021; nhận định xu thế thời tiết năm 2022 và kế hoạch ứng phó với thiên tai, mưa bão của Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện năm 2022.

Đồng thời, các lực lượng tham gia tập huấn cũng được truyền đạt một số nội dung liên quan đến Luật Phòng, chống thiên tai; văn bản mới liên quan đến công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; các biện pháp phòng, tránh mưa lớn, bão, áp thấp nhiệt đới, dông lốc, sét… Quy định dụng cụ, vật tư để trên điếm canh đê cũng như công tác ứng trực trong mùa mưa bão. Đặc biệt là phương thức xử lý sự cố ngay từ giờ đầu đối với công trình đê, kè, cống khi xảy ra sự cố…

Thông qua lớp tập huấn đã góp phần tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các kiến thức về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho đội ngũ làm công tác tuần tra canh gác, bảo vệ đê điều. Qua đó, nâng cao năng lực chủ động ứng phó với sự cố, thiên tai trên địa bàn huyện.

Vũ Quyên – Mạnh Quân
https://laodongthudo.vn/dong-anh-tap-huan-phong-chong-thien-tai-va-tim-kiem-cuu-nan-141834.html