Gia Lâm: Thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng

6 tháng đầu năm 2022, được sự chỉ đạo thường xuyên của Thường trực Huyện ủy và cấp ủy Đảng cơ sở, UBKT từ Huyện đến cơ sở đã tích cực triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng và hoàn thành nhiệm vụ cấp uỷ giao. UBKT Huyện ủy đã triển khai các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng.

Lãnh đạo Huyện ủy Gia Lâm đề nghị Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp từ Huyện ủy đến Đảng ủy cơ sở cần bám sát chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 để tham mưu và tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình đã đề ra; chủ động thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao…

Mới đây, Huyện ủy Gia Lâm đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

 

Chủ động thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Cụ thể, UBKT Huyện ủy đã tham mưu Ban thường vụ Huyện ủy kiểm tra Chuyên đề đối với 02 Tổ chức và 04 đảng viên; kiểm tra 04 Đảng ủy, 04 Ủy ban kiểm tra cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính đảng đối với 03 Đảng ủy cơ sở và Huyện ủy Gia Lâm; giám sát chuyên đề 05 tổ chức đảng và 04 đảng viên; xem xét, giải quyết 06 đơn đồng thời đã tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp ủy giao và nhiệm vụ khác theo quy định của ngành.

UBKT đảng uỷ cơ sở đã chấp hành nghiêm túc việc xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và tham mưu cho cấp uỷ thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 30 Điều lệ Đảng; kiểm tra, giám sát chuyên đề 147 tổ chức đảng, 04 đảng viên; quyết định thi hành kỷ luật và hướng dẫn chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở xem xét, quyết định kỷ luật Khiển trách 10 đảng viên. Trong đó, có 26/31 UBKT Đảng ủy thực hiện đúng kế hoạch, 04 UBKT Đảng ủy thực hiện kiểm tra, giám sát ngoài kế hoạch.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những vấn đề tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng trong thời gian qua và đề ra những giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Chủ động thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm tra theo quy định của Điều lệ Đảng
Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Việt – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện ghi nhận kết quả đã đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát trong 6 tháng đầu năm đồng thời, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cần thực hiện, đó là: UBKT các cấp cần tăng cường công tác phổ biến, quán triệt các quy trình, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng cho cấp ủy, các đồng chí làm công tác kiểm tra của Huyện và cơ sở.

UBKT các cấp cần bám sát chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của cấp ủy và UBKT để tham mưu và tổ chức thực hiện hoàn thành chương trình đã đề ra; Chủ động thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao, tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và giám sát chuyên đề; tập trung lựa chọn đối tượng, lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm như công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý tài chính, ngân sách… kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng và giải quyết kịp thời đơn thư tố cáo đối với đảng viên.

Phạm Diệp
https://laodongthudo.vn/gia-lam-thuc-hien-toan-dien-hieu-qua-cac-nhiem-vu-kiem-tra-theo-quy-dinh-cua-dieu-le-dang-143194.html