Hà Nội cho phép quán bar, karaoke, massage mở lại từ 0h ngày 8/4

Từ 0h00 ngày 8/4, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội cho phép các loại hình kinh doanh dịch vụ như karaoke, massage, quán bar, trò chơi điện tử, Internet hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo các điều kiện theo quy định, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, các đơn vị, tổ chức và người dân trên địa bàn Thành phố: Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Các Sở, ngành, cơ sở kinh doanh, dịch vụ, người dân thực hiện khuyến cáo 5K của Bộ Y tế (trong đó thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và khử khuẩn) và các biện pháp phòng, chống dịch của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, Thành phố. Các cơ quan, đơn vị thường xuyên tự đánh giá nguy cơ và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định…

Hà Nội cho phép quán bar, karaoke, massage mở lại từ 0h ngày 8/4
Cửa hành kinh doanh dịch vụ karaoke, massage, quán bar hoạt động trở lại từ 0h ngày 8/4

Đáng chú ý, đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ như: Karaoke, massage, bar, trò chơi điện tử, Internet hoạt động trở lại từ 0h00 ngày 8/4/2022 nhưng phải đảm bảo các điều kiện theo quy định, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của cơ quan y tế và các quy định liên quan. Khuyến cáo khách hàng khi có các biểu hiện nghi ngờ bệnh như ho, sốt, khó thở, mất vị giác… không sử dụng dịch vụ và tham gia các hoạt động tại các địa điểm trên, cần đến các cơ sở y tế để được tư vấn và hướng dẫn

UBND Thành phố giao các Sở, ngành Thành phố như Văn hóa và Thể thao, Lao động – Thương binh và Xã hội, Công thương, Công an Thành phố… căn cứ chức năng nhiệm vụ quản lý Nhà nước về nội dung chuyên ngành hướng dẫn, tổ chức các hoạt động nêu trên đảm bảo đúng quy định. Tăng cường công tác kiểm tra xử lý các vi phạm phòng, chống dịch Covid-19.

UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm phối hợp các Sở, ngành có liên quan kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ đủ điều kiện và hướng dẫn, tổ chức các hoạt động nêu trên đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và an toàn phòng, chống dịch Covid-19…

P.Ngân
https://laodongthudo.vn/ha-noi-cho-phep-quan-bar-karaoke-massage-mo-lai-tu-0h-ngay-84-138172.html