Hà Nội dành 27,9 tỷ đồng cho các kỳ thi thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo

Sáng 6/7, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố. Theo đó Thành phố dự kiến dành 27,9 tỷ đồng/năm từ Thành phố cho các kỳ thi thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Quy định 4 nội dung chi gồm: Nội dung chi, mức chi đặc thù chuẩn bị, tổ chức một số kỳ thi áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) của thành phố Hà Nội. Nội dung chi, mức chi cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tiểu học, THCS, THPT của Thành phố; mức tiền thưởng đối với giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, lĩnh vực thể thao quần chúng do các cấp thành phố, khu vực, toàn quốc tổ chức và chế độ đối với vận động viên khi tham gia các giải thể thao quần chúng. Mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025.
Hà Nội dành 27,9 tỷ đồng cho các kỳ thi thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo
Các đại biểu tham dự kỳ họp

Đối tượng áp dụng nội dung chi, mức chi đặc thù chuẩn bị, tổ chức một số kỳ thi áp dụng trong lĩnh vực GD&ĐT của Hà Nội là các cơ quan quản lý Nhà nước về GD&ĐT của thành phố Hà Nội. Dự kiến tổng kinh phí dự kiến 27,9 tỷ đồng/năm từ Thành phố.

HĐND Thành phố áp mức chi cho Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa cấp tiểu học, THCS và THPT của thành phố Hà Nội. Cơ sở để chi, do việc lựa chọn sách giáo khoa là công việc mới đòi hỏi thành viên Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa phải đầu tư nhiều thời gian nghiên cứu, nhận xét, đánh giá sách giáo khoa theo tiêu chí lựa chọn cho phù hợp với quy định mới.

HĐND Thành phố cũng áp mức tiền thưởng đối với giải thưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, lĩnh vực thể thao quần chúng do các cấp thành phố, khu vực, toàn quốc tổ chức và chế độ đối với vận động viên khi tham gia các giải thể thao quần chúng.

Đối tượng áp dụng là các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các đoàn thể; UBND các quận, huyện, thị xã; UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện từ ngân sách Nhà nước theo phân cấp ngân sách hiện hành. Dự kiến tổng kinh phí thực hiện năm 2022 là 8,3 tỷ đồng. Trong đó, cấp thành phố 4,2 tỷ đồng; cấp quận, huyện, thị xã 2 tỷ đồng; cấp xã, phường, thị trấn 2,1 tỷ đồng.

HĐND Thành phố đã quy định mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025.

Hà Nội dành 27,9 tỷ đồng cho các kỳ thi thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo
Các đồng chí Thường trực HĐND thành phố Hà Nội chủ trì phiên họp.

Đối tượng áp dụng gồm: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 3 tháng trước ngày 1/1/2018; người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới 1 tháng từ ngày 1/1/2018 trở đi; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; người lao động giúp việc gia đình; người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương; xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình; người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội (trừ trường hợp người lao động đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm); người tham gia khác.

Đối tượng người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được xác định theo quy định tại Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND ngày 05/9/2021 của UBND Thành phố quy định chuẩn nghèo đa chiều của Thành phố giai đoạn 2022-2025.

Nguồn kinh phí thực hiện cho mức chi này từ ngân sách quận, huyện, thị xã. Riêng năm 2022, đối với các huyện, thị xã khó khăn chưa tự cân đối ngân sách, UBND các huyện, thị xã tổng hợp kinh phí hỗ trợ gửi Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội tổng hợp, phối hợp Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố bổ sung kinh phí cho các huyện, thị xã triển khai thực hiện chính sách.

Thành phố cũng dự kiến kinh phí hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện giai đoạn 2022-2025 khoảng 181,966 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ 1/8/2022- 31/12/2025.

T.Vũ