Hà Nội ghi nhận 91 gương điển hình tiên tiến thực hiện 02 quy tắc ứng xử

Đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, tính đến thời điểm này đã nhận được các bài viết giới thiệu 91 gương điển hình tiên tiến thực hiện 02 quy tắc ứng xử từ các quận, huyện, thị xã cùng các sở, ngành gửi đến.

Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Quy tắc ứng xử. Ảnh minh họa: Internet.

Qua 2 năm triển khai thực hiện các Quy tắc ứng xử của Thành phố, cán bộ, công chức, viên chức, các tổ chức, cá nhân và nhân dân quan tâm hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc. Bước đầu đã dần hình thành những chuẩn mực văn hóa, lời nói, thái độ, hành vi của tổ chức, cá nhân nơi công cộng, ý thức giữ gìn và phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của đất nước, Thủ đô. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đã có những chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động góp phần không nhỏ vào việc xây dựng Người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Nhằm ghi nhận và tôn vinh công lao đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong việc góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020”, vào tháng 3/2019, Sở VHTT Hà Nội đã ban hành Công văn số 820/SVHTT-NSVH về việc giới thiệu và viết về gương điển hình tiên tiến thực hiện các quy tắc ứng xử.
Tại công văn, Sở VHTT Hà Nội đề nghị các sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã giới thiệu và viết từ 2-4 mô hình, gương điển hình tiên tiến là các tổ chức, cá nhân trong việc triển khai thực hiện hai quy tắc ứng xử.

Nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến trong việc triển khai thực hiện 02 quy tắc ứng xử cần được nhân rộng. Ảnh minh họa: Internet.

Tính đến nay, Sở VHTT Hà Nội đã nhận được thông tin về 91 gương điển hình tiên tiến trong việc thực hiện các quy tắc ứng xử ở địa phương do 21 quận, huyện, thị xã, sở, ngành gửi đến. Các gương điển hình được giới thiệu bằng hình thức bài viết cùng nhiều hình ảnh minh họa kèm theo. Trong đó, huyện Hoài Đức có 20 gương điển hình; quận Long Biên có 8 gương điển hình; quận Nam Từ Liêm có 7 gương điển hình; quận Thanh xuân có 6 gương điển hình; còn lại các quận: Hoàn Kiếm, Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Hà Đông, Tây Hồ… có từ 2-5 gương điển hình. Các sở, ngành cũng đóng góp nhiều tấm gương tốt trong việc thực hiện quy tắc ứng xử tại cơ quan, đơn vị, trong đó có các sở: Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch – Kiến trúc… Đây là những mô hình, điển hình tiêu biểu cần được nhân rộng nhằm tạo sự lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bình Dương