Hà Nội gỡ khó về thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám, chữa bệnh

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức hội nghị đối thoại về thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội, với sự tham dự của 40 đơn vị khám bệnh, chữa bệnh ngoài công lập thường xuyên thực hiện TTHC tại Sở Y tế.

Theo báo cáo tại Hội nghị, Thành phố hiện có 15.339 cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, bao gồm 4.648 cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và 10.691 cơ sở hành nghề dược. Từ đầu năm 2024 đến nay, Sở Y tế Hà Nội đã cấp 218 giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, 735 chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; cấp 637 giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.
Hà Nội gỡ khó về thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám, chữa bệnh
Hội nghị nhằm gỡ khó về TTHC trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn Thành phố.

Về giải quyết TTHC, tại bộ phận một cửa của Sở Y tế Hà Nội hiện đang tiếp nhận 136 TTHC, riêng TTHC liên quan đến lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh là 47 thủ tục, chiếm 34,5%. Việc cấp phép hành nghề được thực hiện đúng quy định và tuân thủ thời gian giải quyết TTHC. Công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC được triển khai theo hướng tinh gọn, minh bạch và hiệu quả; niêm yết công khai, đầy đủ thông tin, hướng dẫn cụ thể TTHC bằng hình thức trực tiếp tại bộ phận một cửa và trên Cổng Thông tin điện tử Sở Y tế Hà Nội.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị tham dự đã có nhiều câu hỏi được Sở Y tế giải đáp, đặc biệt là tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện TTHC như vấn đề cơ chế, chính sách, nhân sự hành nghề, phạm vi hoạt động chuyên môn khám chữa bệnh…

Phát biểu tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Phụ trách Sở Y tế Hà Nội cho biết, cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông là một phần quan trọng trong kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước năm 2024 của ngành Y tế Hà Nội. Những ý kiến tâm huyết tại hội nghị đối thoại là cơ sở để Sở Y tế Hà Nội tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện quy trình giải quyết TTHC với mục tiêu tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ người dân, cải thiện chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của Sở Y tế Hà Nội.

Minh Khuê