Hà Nội: Hỗ trợ thanh niên kinh doanh trên nền tảng số

Thành đoàn Hà Nội vừa ký kết hợp tác với Bưu điện thành phố Hà Nội nhằm tăng cường phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động của tuổi trẻ với chủ đề “Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn”.

Nội dung thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội và Bưu điện thành phố Hà Nội hỗ trợ chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên và trang bị các kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, gồm: Đào tạo cho lực lượng thanh niên nâng cao nhận thức, năng lực về thương mại điện tử, chuyển đổi số, tư vấn định hướng, nâng cao kỹ năng liên quan đến thương mại điện tử cho thanh niên, cung cấp các kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số; hỗ trợ truyền thông quảng bá các hoạt động của Đoàn, các sản phẩm Ocop, sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên do tổ chức Đoàn giới thiệu tại các điểm bưu cục giao dịch cấp xã, huyện và trên các hệ thống kênh bán hàng online của Bưu điện Việt Nam…
Lễ ký kết hợp tác giữa Thành đoàn Hà Nội và Bưu điện TP Hà Nội.
Lễ ký kết hợp tác giữa Thành đoàn Hà Nội và Bưu điện thành phố Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Mai)

Hợp tác phát triển lực lượng cộng tác viên, đại lý bán hàng: Bưu điện Hà Nội ưu tiên lựa chọn, ký hợp đồng cộng tác viên, đại lý bán hàng các sản phẩm dịch vụ của Bưu điện đối với cán bộ, đoàn viên trực thuộc Thành đoàn Hà Nội. Phối hợp tổ chức Đoàn, Hội tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp tư vấn việc làm cho đoàn viên, thanh niên; phát triển đội ngũ cộng tác viên nhằm tạo điều kiện đoàn viên, thanh niên được trải nghiệm thực tế, có việc làm thêm, việc làm ổn định….

Ưu tiên sử dụng và quảng bá các lợi thế, sản phẩm, dịch vụ để tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành: Bưu điện Hà Nội được ưu tiên là nhà cung cấp các sản phẩm/gói sản phẩm, dịch vụ chất lượng, giá ưu đãi cho Thành đoàn Hà Nội hoặc các đơn vị trực thuộc của Thành đoàn Hà Nội như: Các dịch vụ chuyển phát thư từ, hồ sơ, tài liệu trong nước và quốc tế; các dịch vụ bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ; dịch vụ công nghệ thông tin; in ấn tài liệu, ấn phẩm; quà tặng; các dịch vụ truyền thông trên hệ thống Bưu điện và các sản phẩm, dịch vụ khác khi có yêu cầu.

Phối hợp tổ chức các hoạt động trọng tâm của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội và Bưu điện Hà Nội: Bưu điện Hà Nội phối hợp triển khai một số chương trình hoạt động trọng tâm của Thành đoàn Hà Nội dành cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên như hội thảo định hướng nghề nghiệp; hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên do Hội Sinh viên Việt Nam phát động; phối hợp tổ chức các chương trình, công trình thanh niên ý nghĩa nhằm mục tiêu tăng cường xuất bản phẩm cung cấp thông tin thiết yếu thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững tại địa phương.

Hợp tác trong một số lĩnh vực khác: Tổ chức các hoạt động của Đoàn, thực hiện tuyên truyền, tư vấn chính sách, pháp luật, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giới thiệu việc làm… Tổ chức hoạt động trong chiến dịch mùa hè xanh, hành quân xanh, kỳ nghỉ hồng… góp phần xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị.

Việc hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội và Bưu Điện thành phố Hà Nội nhằm hỗ trợ, khai thác tối đa thế mạnh của mỗi bên để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời góp phần mang lại các giá trị, lợi ích chung cho toàn xã hội.

Hoàng Phúc
https://laodongthudo.vn/ha-noi-ho-tro-thanh-nien-kinh-doanh-tren-nen-tang-so-153710.html