Hà Nội: Kết quả giải ngân đầu tư công là tiêu chí để đánh giá thi đua

Dưới sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự nỗ lực, cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân Thủ đô, dịch Covid-19 đã được kiểm soát, các hoạt động sản xuất kinh doanh mở cửa trở lại, đã tạo đà phục hồi, phát triển kinh tế. Hà Nội xác định việc thực hiện và thúc đẩy giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022 là nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế. Do đó, Thành phố tiếp tục đưa kết quả giải ngân thành một tiêu chí để đánh giá thi đua.

Thay mặt Ban cán sự Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội trình bày báo cáo tại Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, ngày 28/6, ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho biết, kinh tế Thủ đô đã phục hồi mạnh mẽ. Cân đối thu – chi ngân sách được bảo đảm; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 56,8% dự toán năm.
Hà Nội: Kết quả giải ngân đầu tư công là tiêu chí để đánh giá thi đua
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Lê Kiên)

Theo ông Hải, GRDP 6 tháng đầu năm 2022 tăng 7,79% (gấp 1,29 lần mức tăng cùng kỳ năm 2021). Trong đó, dịch vụ tăng 9,05% (gấp 1,54 lần mức tăng cùng kỳ); công nghiệp tăng 6,73%; xây dựng tăng 5,54%; nông nghiệp tăng 2,39%; thuế sản phẩm tăng 4,55%. Chi ngân sách địa phương ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 33.374 tỷ đồng, đạt 31,2% dự toán và bằng 111,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Hoạt động xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ, nhập khẩu duy trì mức tăng cao. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 8,8%. Nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu tín dụng của nền kinh tế và chấp hành các quy định về tỷ lệ đảm bảo an toàn. Ước 6 tháng đầu năm, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 4.482 nghìn tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay ước đạt 2.648 tỷ đồng. Nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn chiếm 1,90% trong tổng dư nợ.

Về giải ngân vốn đầu tư công, toàn Thành phố giải ngân được 10.215 tỷ đồng, đạt khoảng 20% kế hoạch (bằng tỷ lệ giải ngân cùng kỳ). Ông Hà Minh Hải cho biết, Thành phố xác định việc thực hiện và thúc đẩy giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2022 là nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế. Thành phố đã thành lập 6 Tổ công tác, chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các chủ đầu tư tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả đầu tư công, rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công của Thành phố và cấp huyện ngay từ đầu năm 2022.

Hà Nội: Kết quả giải ngân đầu tư công là tiêu chí để đánh giá thi đua
Kinh tế của Thủ đô Hà Nội đang phục hồi và phát triển mạnh mẽ

Đặc biệt, Thành phố tiếp tục đưa kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 thành một tiêu chí để đánh giá thi đua năm 2022 đối với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã. Đến hết niên độ ngân sách, các đơn vị không giải ngân tối thiểu đạt 90% kế hoạch được giao là một trong các tiêu chí để xem xét đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và cán bộ, công chức liên quan theo quy định.

Phó Chủ tịch Hà Minh Hải thông tin thêm, công tác quản lý và phát triển đô thị chuyển biến tích cực; các quy hoạch xây dựng và phát triển nhà ở được quan tâm đẩy nhanh tiến độ; hạ tầng đô thị được duy trì tốt. Thành phố cũng đã trình Chính phủ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội; triển khai đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo. Đáng chú ý, Thành phố đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện về vật chất, kỹ thuật và con người, góp phần tổ chức thành công SEA Games 31.

Bên cạnh kết quả nêu trên, báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND Thành phố cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: Bên cạnh sự cải thiện xếp hạng của Chỉ số PAPI và Chỉ số SIPAS, các chỉ số PCI và PAR Index đều giảm bậc xếp hạng (PCI giảm 01 bậc; PAR Index giảm 2 bậc so với năm 2020). Số doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể (tăng 12%) và đăng ký tạm ngừng hoạt động (tăng 56%) vẫn tăng cao hơn so với số doanh nghiệp được thành lập mới (tăng 6%). Kết quả giải ngân vốn đầu tư công ước 6 tháng đầu năm thấp hơn mức chung của cả nước và thấp hơn so với yêu cầu…

Hà Nội: Kết quả giải ngân đầu tư công là tiêu chí để đánh giá thi đua
Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Đề cập đến 8 nhiệm vụ trọng tâm sẽ triển khai trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Hà Minh Hải khẳng định, Thành phố sẽ tập trung khắc phục những khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy kết quả đạt được và tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2022.

Trong đó, Hà Nội sẽ tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Tổng kết thi hành Luật Thủ đô báo cáo Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Thủ đô (sửa đổi) trong năm 2023. Tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án Đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội; tháo gỡ khó khăn tối đa cho các dự án ODA, dự án vốn đầu tư nước ngoài, đầu tư ngoài ngân sách nhằm đẩy mạnh kích cầu đầu tư.

Cùng với đó, Thành phố sẽ theo dõi chặt chẽ thị trường, giá cả hàng hóa và cả tình hình thời tiết để có chính sách, giải pháp kịp thời bảo đảm cân đối cung – cầu, đảm bảo lưu thông hàng hóa, điều hành bình ổn giá phù hợp, phấn đấu kiểm soát chỉ số giá dưới 4%; tăng cường nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp giải quyết thủ tục hành chính liên thông…

Hoàng Phúc
https://laodongthudo.vn/ha-noi-ket-qua-giai-ngan-dau-tu-cong-la-tieu-chi-de-danh-gia-thi-dua-142289.html