Hà Nội: Khoảng 60.500 tỷ đồng xây dựng, cải tạo 4 khu chung cư có nhà nguy hiểm cấp D

Để thực hiện đầu tư xây dựng dự án cải tạo, xây dựng lại 4 khu chung cư có nhà nguy hiểm cấp D (Thành Công, Giảng Võ, Ngọc Khánh, Bộ Tư pháp) trong trường hợp Nhà nước trực tiếp thực hiện dự án thì nhu cầu vốn đầu tư công khoảng 60.500 tỷ đồng.

Theo Kế hoạch, trong giai đoạn 2021-2025, Thành phố sẽ cải tạo, xây dựng lại 6 khu chung cư, nhà chung cư nguy hiểm cấp D, gồm: Khu tập thể Giảng Võ, khu tập thể Thành Công, khu tập thể Ngọc Khánh, khu tập thể Bộ Tư pháp (đều thuộc quận Ba Đình), nhà chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa), nhà 148-150 Sơn Tây (quận Ba Đình).

Trong đợt 1 sẽ có 4 khu tập thể phải phá dỡ để xây dựng lại là khu tập thể Giảng Võ có 1 nhà cấp D là C8; khu tập thể Thành Công có nhà G6A; khu tập thể Ngọc Khánh có nhà A, và khu tập thể Bộ Tư pháp có 2 đơn nguyên đầu hồi cấp 4.

Với 4 khu chung cư tại quận Ba Đình, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND quận Ba Đình rà soát kết quả kiểm định đối với các nhà chung cư đã có và kiểm định đối với các nhà chung cư còn lại, dự kiến hoàn thành trong Quý II/2022.

UBND quận Ba Đình chủ trì khảo sát, xác định số liệu hiện trạng nhà chung cư cũ, các công trình khác thuộc phạm vi dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, làm cơ sở để các nhà đầu tư lập đề xuất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và bố trí nhà ở tạm thời; dự kiến hoàn thành trong Quý III/2022.

Hà Nội: Khoảng 60.500 tỷ đồng xây dựng, cải tạo 4 khu chung cư có nhà nguy hiểm cấp D
UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố đợt 1 (ảnh minh họa).

UBND quận Ba Đình chủ trì nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (hoặc tổng mặt bằng và phương án kiến trúc công trình) các khu chung cư. Sở Quy hoạch – Kiến trúc chủ trì thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt, dự kiến hoàn thành Quý IV/2022.

UBND quận Ba Đình chủ trì tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án; tổ chức hội nghị nhà chung cư để lấy ý kiến của các chủ sở hữu nhà chung cư đối với phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời. Sau khi UBND Thành phố chấp thuận nguyên tắc phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bố trí chỗ ở tạm thời, UBND quận Ba Đình phê duyệt phương án, dự kiến hoàn thành Quý I/2023.

UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời, chấp thuận doanh nghiệp được lựa chọn làm chủ đầu tư theo quy định; báo cáo UBND Thành phố phê duyệt trong Quý I/2023. Chủ đầu tư dự án phối hợp cùng các sở, ngành tổ chức thực hiện lập, phê duyệt dự án; giải phóng mặt bằng, thực hiện các thủ tục liên quan đất đai, xây dựng, dự kiến hoàn thành trong Quý II/2023.

Dự kiến, nhà chung cư cũ, nhà nguy hiểm cấp D phá dỡ trong Quý III/2023. Đối với các nhà còn lại thuộc khu chung cư, tiến độ cụ thể trong văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (từ Quý III/2023).

Với nhà chung cư 51 Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa), UBND Thành phố cũng giao quận hoàn thành di dời hộ dân ra khỏi nhà nguy hiểm cấp D trong Quý I/2022. Trình tự thủ tục các bước khác tương tự như 4 nhà chung cư trên.

Riêng với nhà 148 – 150 Sơn Tây (quận Ba Đình), UBND thành phố Hà Nội giao UBND quận Ba Đình di dời dân, lựa chọn chủ đầu tư, bố trí chỗ ở tạm thời… báo cáo Thành phố ngay trong Quý I/2022; thời gian phá dỡ chung cư hoàn thành trong Quý III/2022.

Ngoài ra, Thành phố cũng sẽ rà soát lại các dự án cải tạo chung cư cũ đang triển khai; dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án đã lựa chọn được chủ đầu tư nhưng chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định…

Theo UBND Thành phố Hà Nội, dự kiến nguồn vốn huy động từ 3 nguồn, gồm vốn xã hội hóa (với trường hợp chủ sở hữu nhà chung cư thỏa thuận với doanh nghiệp bất động sản lựa chọn chủ đầu tư dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư); nguồn vốn đầu tư công; nguồn vốn vay từ Quỹ đầu tư phát triển Thành phố cho các chủ đầu tư vay để triển khai…

Trường hợp tổ chức lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư theo hình thức đấu thầu quy định tại Điều 15 Nghị định số 69/2015/NĐ-CP. Nhu cầu vốn khoảng 20,5 tỷ đồng để lập đề xuất chủ trương đầu tư và tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư.

Trường hợp nhà nước trực tiếp thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư và đầu tư xây dựng quỹ nhà tạm cư, nhu cầu vốn đầu tư công khoảng 65.360 tỷ đồng, gồm: Khoảng 60.500 tỷ đồng để thực hiện đầu tư xây dựng dự án cải tạo, xây dựng lại 4 khu chung cư có nhà nguy hiểm cấp D (Thành Công, Giảng Võ, Ngọc Khánh, Bộ Tư pháp). Khoảng 4.860 tỷ đồng để xây dựng 5 dự án tạm cư tại quận Hoàng Mai, quận Tây Hồ, huyện Đông Anh.

Theo thống kê tại thời điểm năm 2020, trên địa bàn Hà Nội có khoảng 1.579 chung cư cũ, bao gồm khoảng 1.273 nhà thuộc 76 khu chung cư; và khoảng 306 chung cư cũ độc lập, đơn lẻ, chủ yếu được xây dựng trước 1954 và từ năm 1960-1994.

P.Ngân
https://laodongthudo.vn/ha-noi-khoang-60500-ty-dong-xay-dung-cai-tao-4-khu-chung-cu-co-nha-nguy-hiem-cap-d-134891.html