Hà Nội nhanh chóng ngăn chặn, đẩy lùi, dập dịch triệt để thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”

Ngày 29/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2034/UBND-KT về thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 8/6/2021 của Chính phủ về phiên họp thường kỳ tháng 5/2021.

Ảnh minh hoạ

Công văn nêu rõ: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 8/6/2021 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2021, UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương và thành phố, nhanh chóng ngăn chặn, đẩy lùi và dập dịch triệt để, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”.

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở Y tế Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính Hà Nội và các đơn vị liên quan nghiên cứu triển khai áp dụng mức trợ cấp của Chính phủ đối với cán bộ y tế trực tiếp tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong chương trình tiêm chủng miễn phí tại các cơ sở y tế công lập; chế độ đối với học viên, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, học sinh các trường đào tạo hệ trung cấp khối ngành sức khỏe, người có chuyên môn y tế không hưởng lương ngân sách trong thời gian tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan trong việc triển khai chỉ đạo của Chính phủ về việc bổ sung đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin; quản lý đối tượng chi trả chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại cơ sở cách ly tập trung.

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả 26 nhiệm vụ chưa hoàn thành của quý I, 54 nhiệm vụ của quý II, 85 nhiệm vụ của quý III, quý IV và cả năm 2021 tại Chương trình hành động số 14/CTr-UBND ngày 19/01/2021 của UBND thành phố về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021…

UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, chủ đầu tư và UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, điều hành các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 kéo dài sang năm 2021 và kế hoạch đầu tư công năm 2021, bảo đảm giải ngân hết kế hoạch vốn được giao theo quy định của Luật Đầu tư công… UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND thành phố về việc thực hiện kế hoạch vốn ngân sách cấp huyện (bao gồm cả nguồn phân cấp và nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ); các chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thực hiện, giải ngân của từng dự án được giao làm chủ đầu tư…

Các sở: Công thương, Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành Trung ương trong việc bảo đảm cung – cầu hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, cắt giảm tối đa chi phí lưu kho, vận chuyển, các chi phí Logistics khác, tăng cường kiểm tra việc tăng giá cước, bảo đảm chấp hành đúng quy định về niêm yết, công khai giá cước vận tải, góp phần hỗ trợ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Du lịch phối hợp với Bộ VHTTDL trong việc báo cáo Chính phủ về việc rà soát khó khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là các dịch vụ du lịch, lưu trú, văn hoá, thể thao, giải trí…, đề xuất các giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã trong việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đảm bảo phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19; có biện pháp phù hợp tổ chức các hoạt động hè, phòng chống tai nạn, đuối nước cho các em học sinh.

Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính và chế độ công vụ, công chức, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; khẩn trương tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia; xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử và họp, làm việc trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Đẩy mạnh sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

UBND Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương triển khai nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ và thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tại báo cáo định kỳ hàng tháng. Đồng thời báo cáo kịp thời UBND Thành phố về những vấn đề mới phát sinh, vượt thẩm quyền.

 Hằng Thu / nguoihanoi.com.vn