Hà Nội: Nỗ lực hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2022

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, Đảng bộ thành phố Hà Nội đã tập trung triển khai bài bản, hiệu quả các nhiệm vụ, từng bước kiểm soát dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân. Thời gian tới, Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép”

Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ thành phố Hà Nội đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng và kịp thời chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ có tính chiến lược để phát triển Thủ đô.

Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII. (Ảnh: Nguyễn Thành)
Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII. (Ảnh: Nguyễn Thành)

Theo báo cáo của Thành ủy Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2022, Thành phố đã hoàn thành Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TƯ ngày 6/1/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020, bảo đảm chất lượng, tiến độ và báo cáo Bộ Chính trị thông qua Đề án tổng kết. Trên cơ sở đó, tham mưu, trình Bộ Chính trị (khóa XIII) ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, tạo động lực phát triển Thủ đô trong giai đoạn tiếp theo.

Ngay sau đó, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo khẩn trương xây dựng và ban hành Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TƯ và Chương trình hành động của Thành ủy, Kế hoạch thực hiện của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.

Bên cạnh việc triển khai đồng bộ, bài bản, đạt hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, Hà Nội cũng tiếp tục thực hiện tốt 10 chương trình công tác toàn khóa, xây dựng nhiều đề án, kế hoạch để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; tích cực, chủ động làm việc với cơ quan trung ương, các quận, huyện, thị xã để triển khai các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách…

Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng đoàn Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Ban Cán sự đảng UBND Thành phố và toàn hệ thống chính trị Thành phố tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế – xã hội theo hướng “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” và phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội; đồng thời tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Hà Nội: Nỗ lực hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2022
Việc kiểm soát được dịch Covid-19 đã giúp kinh tế của Thủ đô phục hồi mạnh mẽ. (Ảnh: NC)

Việc kiểm soát được dịch Covid-19, các hoạt động sản xuất kinh doanh mở cửa trở lại đã giúp kinh tế của Thủ đô phục hồi mạnh mẽ; thu ngân sách tăng cao; quản lý và phát triển đô thị chuyển biến tích cực; các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai hiệu quả.

Bên cạnh đó, Thành ủy Hà Nội cũng đã tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, những nhiệm vụ có tính chất chiến lược như ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp văn hóa, các chỉ thị về công tác quản lý đất đai và công tác quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng; chủ trương đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích… Công tác lãnh đạo của cấp ủy về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh được quan tâm sâu sát, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị

Từ thực tiễn phát triển của Thủ đô, trên cơ sở rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2022, Thành ủy Hà Nội đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong những tháng cuối năm. Trong đó, cùng với việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII và các nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2022, Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị.

Song hành với đó, Thành ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; phối hợp xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi; tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”; tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án Vành đai 4 – Vùng Thủ đô… ; Đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Đặc biệt, Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Trong đó, sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực; chỉ đạo các cấp, ngành từ Thành phố đến cơ sở thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2022 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; xây dựng hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hà Nội: Nỗ lực hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2022
Hà Nội sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Ảnh minh họa: Hữu Duyên)

Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ quyết liệt khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2021; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung một số quy định công tác cán bộ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát… Thành ủy cũng quyết tâm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm về công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp…

Thành ủy Hà Nội sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả của HĐND các cấp; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp theo hướng sâu sát, quyết liệt, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội…

Bên cạnh đó, Thành ủy cũng sẽ lãnh đạo, chỉ đạo việc đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác phát triển của Thủ đô Hà Nội với các thành phố lớn, thủ đô các nước trên thế giới; đồng thời tranh thủ sự hướng dẫn và phối hợp tốt với các ban, bộ, ngành trung ương để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô.

Hoàng Phúc