Hà Nội phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2024

Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của thành phố Hà Nội đã trở thành nét đẹp tiêu biểu, mang bản sắc riêng của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Thông qua việc tổng kết phong trào người tốt, việc tốt từ cơ sở đã phát hiện hàng ngàn cá nhân tiêu biểu với những hành động dũng cảm, việc làm thiện nguyện, nghĩa cử cao đẹp trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Thực hiện mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời: “Hà Nội, Thủ đô của cả nước, ngày càng có nhiều người tốt, việc tốt”; theo gợi ý của Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Phạm Văn Đồng, từ năm 1992 – Hà Nội đã trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước phát động và tổ chức phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”.
Hà Nội phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2024
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (Ảnh: NC)

Trải qua 31 năm triển khai, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” của Thành phố luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, kịp thời, với nhiều biện pháp, nội dung phù hợp, sát với thực tế và đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của đông đảo nhân dân Thủ đô.

Cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã nhận thức rõ hơn vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua của Thành phố.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, đã có những cách làm sáng tạo, giải pháp hiệu quả, phát động nhiều phong trào “Người tốt, việc tốt” thi đua thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Thành phố.

Năm 2024 là năm có nhiều ngày lễ lớn: Kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và đặc biệt là kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô… Để thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước, thay mặt lãnh đạo Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô với 5 nội dung chủ yếu.

Trong đó: Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của các sự kiện chính trị, lịch sử, về truyền thống cách mạng của dân tộc, về Đảng và Bác Hồ kính yêu, về các phong trào thi đua yêu nước cùng những thành tựu của đất nước, của Thủ đô trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong toàn thể cán bộ và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt, việc tốt” nhằm khơi dậy và phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố năm 2024; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển Thủ đô; hoàn thành lập Quy hoạch Thủ đô; tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi được Quốc hội thông qua. Tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; các Nghị quyết của Bộ Chính trị về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và về phát triển vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hoá Thủ đô, chuyển đổi số xây dựng thành phố Hà Nội thông minh, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 24 của Thành ủy về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Phát động phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2024
Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao danh hiệu “Người tốt – việc tốt” năm 2023 cho các cá nhân (Ảnh: N.Công)

Phối hợp tổ chức thành công các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Tập trung triển khai để sớm đưa vào khai thác các công trình, dự án trên địa bàn, nhất là những dự án, công trình trọng điểm; lựa chọn công trình tiêu biểu để tổ chức gắn biển nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Phát động các phong trào văn hoá, thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ và nhân dân. Quan tâm làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc gia đình chính sách và công tác trợ giúp xã hội; chú trọng cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân Thủ đô.

Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị thực hiện với tinh thần chủ động, sáng tạo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng tại địa phương, cơ quan, đơn vị và trong triển khai thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng có hiệu lực từ ngày 1/1/2024.

Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TU của Thành ủy về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”. Định kỳ tổng kết việc thực hiện các phong trào thi đua, kịp thời đánh giá, ghi nhận các mô hình hay, cách làm hiệu quả; chú trọng đề xuất khen thưởng, động viên, tôn vinh các gương điển hình phấn đấu vươn lên và có sức lan tỏa trong cộng đồng, đảm bảo kịp thời, tăng cường tác dụng động viên, giáo dục và nêu gương.

“Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô quyết tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ Thành phố; từng bước xây dựng Thủ đô “Văn hiến – văn minh – hiện đại” và nghĩa tình”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh.

N.Hoa
https://laodongthudo.vn/ha-noi-phat-dong-phong-trao-thi-dua-nguoi-tot-viec-tot-nam-2024-161334.html