Hà Nội: Phát huy dân chủ trong giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 4

Sáng 12/7, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị giao ban của Ban Chỉ đạo, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp của Thành phố đã chủ động, tích cực tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo và triển khai nghiêm túc, bảo đảm tiến độ các nội dung về thực hiện QCDC theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra, gắn với chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Các quận, huyện, thị xã đã phối hợp, tổ chức 585 hội nghị cho trên 95 lượt người; tổ chức 8 cuộc thi tìm hiểu pháp luật; cấp phát trên 1,3 triệu tài liệu pháp luật cho nhân dân để tuyên truyền các văn bản pháp luật mới liên quan đến dân chủ, dân sinh…

Việc tổ chức đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân được các cấp ủy đảng, chính quyền từ Thành phố đến cơ sở nghiêm túc thực hiện, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Ở cấp Thành phố, lãnh đạo Thành ủy và UBND Thành phố đã tiếp xúc, đối thoại với đoàn viên thanh niên và công nhân lao động. Đối với cấp huyện đã tổ chức 41 hội nghị đối thoại đột xuất, 4 hội nghị đối thoại định kỳ; cấp xã tổ chức được 87 hội nghị đối thoại định kỳ và 261 hội nghị đối thoại đột xuất…

Ngoài việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội cũng phối hợp tốt với Tổ dân vận và chính quyền cùng cấp triển khai công tác hòa giải ngay từ cơ sở, giúp giảm thiểu đơn thư khiếu nại, tố cáo. Trong 6 tháng đầu năm, các cơ sở trên địa bàn Thành phố đã tiến hành hòa giải thành công 1.402/1.888 vụ việc (đạt 74,25%).

Ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở Thành phố đã đạt được nhiều kết quả tích cực, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị gắn thực hiện nhiệm vụ xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở với những vấn đề mới trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo chỉ đạo của Trung ương, nhất là về công tác kểm tra, công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng nhấn mạnh yêu cầu tập trung tham mưu, tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 2200-QĐ/TU của Thành ủy, thông qua đó tiếp tục đẩy mạnh tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân trên địa bàn.

Đặc biệt, cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dân vận chính quyền và thực hiện QCDC trong các loại hình mới, như QCDC trong công tác giải phóng mặt bằng, QCDC trong công tác thu thuế, trong công tác quản lý trật tự xây dựng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Trong đó, chủ động phát huy dân chủ trong công tác GPMB dự án đường vành đai 4.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội giao Liên đoàn Lao động Thành phố chủ động tham mưu, phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục đầu năm học, thông qua đó đẩy mạnh thực hiện QCDC trong nhà trường. Cùng với đó, chủ động nắm tình hình người lao động, nhất là việc tăng lương tối thiểu vùng, các vấn đề về thực hiện pháp luật lao động và QCDC trong doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội trong việc tuyên truyền, vận động, giáo dục, tổ chức cho đoàn viên, hội viên thực hiện QCDC ở cơ sở; Phối hợp thực hiện việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và các Quyết định, hướng dẫn của Thành ủy.

Hoàng Phúc