Hà Nội: Sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính trước ngày 1/7/2024

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải vừa ký ban hành văn bản số 1695/UBND-KSTTHC về việc chuyển đổi, sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính và rà soát, làm sạch dữ liệu trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

thay-the-giay-to-bang-vneid.jpg

Theo đó, UBND TP yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tập trung tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại Bộ phận Một cửa các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết TTHC và thông báo, hướng dẫn trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC về việc chuyển đổi tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia sang VNeID từ ngày 15/6/2024 với 4 nội dung cơ bản tại mục 2 văn bản số 3701/VPCP-KSTT ngày 29/5/2024 của Văn phòng Chính phủ.

4 nội dung trên bao gồm: Chức năng đăng ký, đăng nhập tài khoản công dân: Công dân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia bằng phương thức duy nhất là tài khoản VNeID kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2024;

Trường hợp gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình đăng ký, đăng nhập tài khoản VNeID, đề nghị liên hệ với Bộ Công an (Tổng đài 1900.0368) để được hỗ trợ; Bỏ chức năng tạo lập tài khoản công dân đối với vai trò cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Các tài khoản của tổ chức, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia duy trì, sử dụng như hiện nay và được chuyển đổi sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Công an.

UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ đã giao tại mục 2.1 Văn bản số 1638/UBND-KSTTHC ngày 28-5-2024 của UBND thành phố về việc triển khai Thông báo số 3956/TB-TCTTKĐA ngày 16-5-2024 của Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Văn phòng UBND thành phố và đơn vị liên quan căn cứ hướng dẫn của Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan rà soát trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố, các hệ thống có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính về số lượng tài khoản chưa được làm sạch (chưa có đầy đủ thông tin về số định danh cá nhân); chủ động xây dựng lộ trình, phương án hoặc kế hoạch thực hiện việc chuyển đổi, làm sạch tài khoản công dân trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố và các hệ thống có liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính sang VNeID trước ngày 1-7-2024 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ; tổng hợp kết quả làm sạch và dự kiến lộ trình, phương án hoặc kế hoạch làm sạch báo cáo UBND thành phố gửi Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ trước ngày 4-6-2024.

Công an Thành phố, Văn phòng UBND TP chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong quá trình triển khai thực hiện việc rà soát, làm sạch và chuyển đổi tài khoản công dân trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của Thành phố và các Hệ thống có liên quan đến giải quyết TTHC sang VNeID, đảm bảo hoàn thành trước ngày 1/7/2024;

Kịp thời tổng hợp các vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện; tham mưu báo cáo UBND TP xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc dự thảo văn bản báo cáo của UBND Thành phố gửi Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan theo quy định đối với những nội dung vượt thẩm quyền./.

 

Văn Thiện

Hà Nội: Sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện thủ tục hành chính trước ngày 1/7/2024 (nguoihanoi.vn)