Hà Nội: Tăng cường chỉ đạo công tác thi, tuyển sinh năm 2022

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 1754/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã về việc tăng cường chỉ đạo công tác thi, tuyển sinh trên địa bàn Thành phố năm 2022.

Theo đó, Thành phố giao giám đốc các sở, ban, ngành, thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các thành viên Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) thành phố Hà Nội năm 2022, Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2022-2023 khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 27/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022; Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 27/4/2022 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Hà Nội: Tăng cường chỉ đạo công tác thi, tuyển sinh năm 2022
Hà Nội tăng cường chỉ đạo công tác thi, tuyển sinh năm 2022. (Ảnh minh họa)

Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm toàn diện về công tác tuyển sinh, tổ chức các kỳ thi trên địa bàn Thành phố; chủ động phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng trong các khâu của kỳ thi; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị tổ chức kỳ thi; thực hiện đầy đủ các quy định phòng, chống dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm xây dựng phương án tổ chức thi cho các thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân của thí sinh ở tất cả các điểm thi, không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hoặc đi lại khi tham dự kỳ thi, bảo đảm quyền lợi tối đa cho thí sinh; tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi theo đúng hướng dẫn.

P.Ngân
https://laodongthudo.vn/ha-noi-tang-cuong-chi-dao-cong-tac-thi-tuyen-sinh-nam-2022-141308.html