Hà Nội: Thí sinh diện F0 được xét tuyển vào lớp 10 trường công lập không chuyên

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội vừa có Công văn gửi Trưởng phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã; Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông (THPT) cùng Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên quận, huyện, thị xã về việc tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 cho thí sinh bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Theo nội dung Công văn, việc xác định đối tượng thí sinh thuộc diện ca bệnh xác định (F0), ca bệnh giám sát (ca bệnh nghi ngờ) và người tiếp xúc gần (F1) thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 1909/BYT-DP ngày 15/4/2022 của Bộ Y tế về việc điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19 và biện pháp y tế đối với ca bệnh Covid-19 và người tiếp xúc gần.

Về thẩm quyền/cơ quan cấp giấy xác nhận thí sinh thuộc diện F0: Đối với trường hợp đang được theo dõi, điều trị nội trú tại cơ sở y tế do cơ sở y tế trực tiếp theo dõi điều trị ca bệnh cấp; đối với trường hợp đang cách ly điều trị tại nhà hoặc nơi lưu trú do chính quyền địa phương (Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của xã, phường, thị trấn) cấp. Giấy xác nhận được sử dụng làm căn cứ xét ưu tiên xét tuyển vào trường THPT công lập không chuyên năm học 2022-2023 cho thí sinh thuộc diện F0.

Hà Nội: Thí sinh diện F0 được xét tuyển vào lớp 10 trường công lập không chuyên
Thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 ở Hà Nội.

Trước 14h ngày 17/6, cha mẹ học sinh nộp cho cơ sở giáo dục nơi học sinh học lớp 9 đơn đề nghị xét tuyển hoặc đơn tự nguyện dự thi cùng giấy xác nhận thí sinh thuộc diện F0 do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Cơ sở giáo dục nơi học sinh học lớp 9 tổng hợp, báo cáo và nộp cho Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã. Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã lập danh sách học sinh là đối tượng thuộc diện F0 kèm theo giấy xác nhận thí sinh thuộc diện F0 do cơ quan có thẩm quyền cấp, đơn đề nghị xét tuyển hoặc đơn tự nguyện dự thi của thí sinh, gửi về Sở GD&ĐT trước 17h ngày 17/6.

Các trường hợp thuộc diện F0 phát sinh từ sau thời điểm trên đến trước 8h ngày 19/6, Phòng GD&ĐT lập danh sách kèm theo giấy xác nhận thí sinh thuộc diện F0 do cơ quan có thẩm quyền cấp, đơn đề nghị xét tuyển hoặc đơn tự nguyện dự thi của thí sinh, gửi về Sở GD&ĐT trước 17h ngày 25/6.

Trước 17h ngày 23/6, cha mẹ của học sinh diện F0 có nguyện vọng xét tuyển nộp cho cơ sở giáo dục nơi học sinh học lớp 9 các nội dung còn lại của hồ sơ đăng ký xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022-2023. Cơ sở giáo dục nơi học sinh học lớp 9 tổng hợp, báo cáo và nộp cho Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã. Phòng GD&ĐT quận, huyện, thị xã rà soát, tổng hợp danh sách học sinh là đối tượng thuộc diện F0 đề nghị xét tuyến kèm các nội dung còn lại của hồ sơ đăng ký xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2022-2023, gửi về Sở GD&ĐT trước 17h ngày 25/6.

Về việc tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên đối với thí sinh diện F0, Công văn nêu rõ: Đối với thí sinh thuộc diện F0, có giấy xác nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp và có tên trong danh sách đề nghị của Phòng GD&ĐT, phương thức là xét tuyển, căn cứ vào điểm xét tuyển của thí sinh được tính theo công thức: Điểm xét tuyển = Điểm Trung học cơ sở + Điểm trung bình môn Toán + Điểm trung bình môn Ngữ văn + Điểm trung bình môn Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên.

Trong đó, điểm Trung học cơ sở là tổng số điểm tính theo kết quả rèn luyện và học tập của thí sinh ở cả 4 năm học cấp Trung học cơ sở, nếu lưu ban lớp nào thì lấy kết quả năm học lại của lớp đó. Điểm kết quả rèn luyện và học tập mỗi năm học ở cấp Trung học cơ sở của thí sinh được tính như sau: Hạnh kiểm tốt và học lực giỏi 5 điểm; hạnh kiểm khá và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực khá 4,5 điểm; hạnh kiểm khá và học lực khá 4 điểm; hạnh kiểm trung bình và học lực giỏi hoặc hạnh kiểm tốt và học lực trung bình 3,5 điểm; hạnh kiểm khá và học lực trung bình hoặc hạnh kiểm trung bình và học lực khá 3 điểm; các trường hợp còn lại 2,5 điểm.

Điểm trung bình môn Toán, điểm trung bình môn Ngữ văn và điểm trung bình môn Ngoại ngữ là điểm trung bình cả năm tương ứng với các môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ năm học lớp 9 cấp Trung học cơ sở của thí sinh. Điểm ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh.

Căn cứ danh sách thí sinh diện F0 dự xét tuyển và danh sách thí sinh dự thi chính thức của Sở GD&ĐT, trường THPT xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho thí sinh diện F0 như sau: Chỉ tiêu xét tuyển = [Số thí sinh xét tuyển : (Số thí sinh xét tuyển + Số thí sinh dự thi chính thức)] x Tổng chỉ tiêu.

Hà Nội: Thí sinh diện F0 được xét tuyển vào lớp 10 trường công lập không chuyên
Việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 an toàn, công bằng, khách quan, bảo đảm chất lượng đầu vào cấp THPT là mục tiêu trọng tâm của toàn ngành.

Căn cứ nguyện vọng đăng ký dự tuyển và điểm xét tuyển của các thí sinh, căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của từng đối tượng thi tuyến và xét tuyển (nếu có), các trường THPT xây dựng phương án điểm chuẩn trúng tuyển đối với mỗi đối tượng thi tuyển và xét tuyến, báo cáo Sở GD&ĐT phê duyệt. Trong quá trình tổ chức triển khai xét tuyển đảm bảo khách quan, công bằng, phù hợp với tình hình thực tế của trường.

Thí sinh thuộc diện F0 nếu có nguyện vọng tham dự kỳ thi phải nộp đơn xin dự thi, cam kết tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19, được cha, mẹ hoặc người giám hộ ký xác nhận đồng ý. Các thí sinh này được điểm thi bố trí dự thi tại các phòng thi riêng đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19. Nếu thí sinh tự nguyện tham dự kỳ thi thì không được tham gia xét tuyển.

Các thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ được bố trí dự thi tại phòng thi riêng, đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19. Trong trường hợp việc bố trí phòng thi riêng cho các thí sinh này gặp khó khăn, vướng mắc, điểm thi tổ chức xét nghiệm kháng nguyên (test nhanh) cho thí sinh vào ngày 17/6 để làm căn cứ bố trí phòng thi. Cụ thể: Thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ có kết quả test nhanh âm tính được dự thi cùng với các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; thí sinh thuộc diện ca bệnh nghi ngờ có kết quả test nhanh dương tính được điểm thi bố trí thi cùng với thí sinh thuộc diện F0 tại phòng thi riêng. Thí sinh thuộc diện F1 được tham dự kỳ thi cùng với các thí sinh không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đối với tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên, thí sinh thuộc diện F0 có giấy xác nhận do cơ quan có thẩm quyền cấp, đã đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT chuyên theo quy định nhưng không dự thi, nếu có nguyện vọng, được phép đăng ký dự thi kỳ thi tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên của các trường: THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An, THPT Sơn Tây. Căn cứ Thông tư số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên đầu học kỳ II năm học 2022-2023, Sở GD&ĐT sẽ ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể vào cuối học kỳ I năm học 2022-2023.

Các nội dung khác về công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 được thực hiện theo Công văn số 944/SGDĐT-QLT ngày 12/4/2022 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023. Việc triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức thi, Sở GD&ĐT và Sở Y tế có văn bản liên ngành hướng dẫn chi tiết theo đúng quy định.

T.P
https://laodongthudo.vn/ha-noi-thi-sinh-dien-f0-duoc-xet-tuyen-vao-lop-10-truong-cong-lap-khong-chuyen-141421.html