Hiệu quả từ công tác tiếp xúc, đối thoại

Xác định công tác tiếp xúc, đối thoại là cầu nối để cấp ủy, chính quyền kịp thời giải quyết những vấn đề người dân quan tâm ngay từ cơ sở, những năm qua, quận Ba Đình đã thực hiện nghiêm túc hoạt động này. Từ đó, đem lại hiệu quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Hội nghị trực tuyến đối thoại với cán bộ, giáo viên do Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình tổ chức.

Trong 5 năm qua (2017-2021), thực hiện Quyết định số 2200-QĐ/TU ngày 25-5-2017 của Thành ủy Hà Nội (khóa XVI) về “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội”, quận Ba Đình đã tổ chức 8 hội nghị tiếp xúc, đối thoại định kỳ với sự tham gia của 1.733 lượt đại biểu với 224 ý kiến đề xuất, kiến nghị, góp ý; 100% ý kiến được tiếp thu, trả lời. Quận cũng tổ chức 12 hội nghị đối thoại đột xuất với 947 đại biểu tham gia, có 120 ý kiến đề xuất, kiến nghị; 100% kiến nghị được trả lời, giải quyết.

Ở cấp phường, đã tổ chức 89 hội nghị định kỳ với 10.089 lượt đại biểu tham dự, có 1.448 ý kiến, kiến nghị, đề xuất, góp ý; 1.436 ý kiến được tiếp thu, trả lời. Các phường cũng tổ chức 25 hội nghị đối thoại đột xuất với 1.072 lượt đại biểu tham dự, có 137 ý kiến kiến nghị, đề xuất, góp ý; 137 ý kiến được tiếp thu, trả lời.

Trưởng ban Dân vận Quận ủy Ba Đình Nguyễn Thị Minh Hồng cho biết, quận thực hiện nghiêm túc quy định về đối thoại định kỳ, tạo ra không khí dân chủ, cởi mở, chân thành, vì lợi ích chung. Nội dung các cuộc tiếp xúc, đối thoại đã đi vào trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào vấn đề nhân dân trên địa bàn quận quan tâm cũng như những vấn đề gây bức xúc để kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý.

Đáng chú ý, một số phường của quận đã lựa chọn trúng những nội dung, vấn đề đối thoại có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân, được đông đảo nhân dân quan tâm như các phường: Thành Công, Giảng Võ, Ngọc Khánh đối thoại về công tác giải phóng mặt bằng; phường Phúc Xá đối thoại về công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị; phường Trúc Bạch tổ chức đối thoại về cải tạo, chỉnh trang đô thị…

Tham gia nhiều hội nghị tiếp xúc, đối thoại các cấp, bà Vũ Thị Bích (phường Giảng Võ) cho hay, người dân bày tỏ sự hài lòng về cách trao đổi, giải đáp kịp thời những vấn đề mà người dân đang quan tâm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp. Hàng loạt vấn đề bức xúc, nổi cộm được giải quyết hợp tình, hợp lý, củng cố lòng tin của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Quận Ba Đình là địa phương đầu tiên của thành phố Hà Nội tổ chức thí điểm hội nghị đối thoại trong ngành Giáo dục. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình Lê Đức Thuận cho biết, trong 5 năm qua, toàn ngành Giáo dục quận đã tổ chức 236 cuộc đối thoại với đội ngũ cán bộ, giáo viên, cha, mẹ học sinh và học sinh với 18.150 lượt đại biểu tham dự, qua đối thoại đã có 1.605 lượt ý kiến phát biểu.

Năm học 2021-2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đã tổ chức đối thoại bằng hình thức trực tuyến giữa lãnh đạo phòng với 3.218 cán bộ, giáo viên trong toàn ngành, qua đó đã có 63 ý kiến đóng góp, tham vấn của cán bộ, giáo viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trên địa bàn quận. Việc tổ chức hội nghị đối thoại đã tạo ra một diễn đàn để nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh, từ đó có những giải đáp, tư vấn kịp thời, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để xây dựng ngành Giáo dục quận ngày càng vững mạnh.

Để công tác tiếp xúc, đối thoại được thực hiện tốt hơn nữa, Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến cho biết, Quận ủy đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền từ quận đến cơ sở cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện công tác tiếp xúc, đối thoại gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền dân chủ trực tiếp, trí tuệ của nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Quận cũng tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền sau hội nghị tiếp xúc, đối thoại.

Mai Hữu

https://nhipsonghanoi.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/co-so/826855/hieu-qua-tu-cong-tac-tiep-xuc-doi-thoai