Hoạt động giám sát, khảo sát nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng nguyện vọng của cử tri

Trong năm 2021, hoạt động giám sát, khảo sát của Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp Thành phố có nhiều đổi mới, sáng tạo đạt hiệu quả cao. Nội dung giám sát, khảo sát đúng trọng tâm, trọng điểm thuộc lĩnh vực quan trọng, được cử tri quan tâm, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Cụ thể, HĐND Thành phố tổ chức 3 Đoàn giám sát chuyên đề: Giám sát về việc chấp hành pháp luật trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Tái giám sát việc thực hiện kết luận giám sát của HĐND Thành phố về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai; Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 11/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND Thành phố về Quy hoạch phát triển văn hóa Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Hoạt động giám sát, khảo sát nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
Ngày 25/11/2021, Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND TP giám sát tại Thanh tra thành phố Hà Nội (ảnh minh hoạ)

Thường trực HĐND tổ chức 03 Đoàn giám sát: Giám sát tình hình thực hiện một số Nghị quyết do HĐND, Thường trực HĐND Thành phố ban hành và Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố; Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành; Giám sát công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Các Ban HĐND Thành phố thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đạt hiệu quả tốt, đã triển khai 12 cuộc giám sát, khảo sát các nội dung trước Tết Nguyên đán; công tác phòng chống dịch Covid-19, khảo sát, thẩm tra các nội dung chuẩn bị tổ chức kỳ họp thường lệ giữa và cuối năm 2021.

Hoạt động giám sát, khảo sát của các Ban HĐND Thành phố đã được thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn. Công tác chuẩn bị phục vụ giám sát được thực hiện kỹ càng, nghiêm túc. Các đoàn giám sát đều có sự phối hợp tham gia chặt chẽ giữa các Ban HĐND và của các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, được thực hiện với các hình thức phù hợp trong điều kiện đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh, tạo sự đa dạng, tận dụng trí tuệ, kinh nghiệm và chuyên môn.

Các kết luận giám sát nêu rõ kết quả đạt được, hạn chế yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm, biện pháp và thời gian khắc phục; chất lượng báo cáo giám sát được nâng cao. Các báo cáo kết quả giám sát, khảo sát được công bố công khai, gửi tới UBND Thành phố và các đơn vị – đối tượng giám sát để nghiên cứu, tiếp thu và triển khai thực hiện, đồng thời được đăng trên Trang thông tin điện tử của HĐND Thành phố để cử tri và nhân dân theo dõi, giám sát.

Đặc biệt quá trình theo dõi việc giải quyết các kết luận giám sát, tái giám sát tiếp tục được chú trọng, được phân công, giao theo từng lĩnh vực tới lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND Thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Có văn bản đôn đốc, nhắc nhở nếu chậm giải quyết hoặc đưa vào nội dung chất vấn tại kỳ họp, phiên giải trình của Thường trực HĐND Thành phố.

Đối với HĐND cấp huyện, xã do ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh Covid-19, hoạt động giám sát của HĐND các địa phương đã phải giãn, hoãn, tăng cường giám sát qua báo cáo. Kết luận giám sát được nâng cao chất lượng, tập trung nhiều vào tồn tại, hạn chế và kiến nghị các giải pháp tới các cơ quan cấp trên, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, các đối tượng chịu giám sát… Tổng số HĐND cấp huyện đã tiến hành 468 cuộc giám sát, trong đó, HĐND và Thường trực giám sát 142 cuộc; các Ban giám sát 207 cuộc và Tổ đại biểu HĐND cấp huyện giám sát 119 cuộc. HĐND cấp xã đã tiến hành 1.345 cuộc giám sát, trong đó, HĐND và Thường trực giám sát 784 cuộc; các Ban giám sát 482 cuộc và đại biểu HĐND cấp xã giám sát 79 cuộc. Sau mỗi cuộc giám sát, khảo sát, các báo cáo giám sát, khảo sát, đều được gửi cấp ủy, UBND cùng cấp và các cơ quan liên quan; công bố công khai trên Cổng Thông tin điện tử của địa phương để Nhân dân biết và tham gia giám sát…

Hoạt động giám sát, khảo sát nhiều đổi mới, sáng tạo, đáp ứng nguyện vọng của cử tri
Ngày 22/10/2021, Đoàn giám sát của HĐND thành phố Hà Nội khảo sát tại khu vực Thành cổ Sơn Tây (ảnh minh hoạ)

HĐND cấp huyện, cấp xã đã tập trung giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19, việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn; giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND Thành phố và Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của Thường trực HĐND Thành phố về hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn.

Thường trực HĐND quận Đống Đa đã trực tiếp xuống các địa bàn “nóng” để giám sát về công tác phòng chống dịch cũng như công tác An sinh xã hội, hỗ trợ, chăm lo cho người dân tại các khu vực bị cách ly, phong tỏa… HĐND quận Ba Đình giám sát về việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội” trên địa bàn quận; Thường trực HĐND quận Tây Hồ giám sát công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng đối với các phường Thụy Khuê, Bưởi, Xuân La; HĐND quận Hai Bà Trưng giám sát tại 18 phường công tác công khai thông tin hộ khoán năm 2021…HĐND huyện Ứng Hòa giám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 đối với 3 xã Sơn Công, Hòa Phú, Kim Đường, Giám sát tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện các dự án, tiến độ giải ngân và thanh quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021…

Cùng với đó việc giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri tiếp tục được HĐND nhiều địa phương quan tâm, triển khai thực hiện với nhiều hình thức, chủ thế tiến hành giám sát khác nhau.

Các Ban HĐND cấp huyện cũng đã tập trung xây dựng và thực hiện chương trình giám sát, triển khai các nội dung giám sát theo đúng chức năng, lĩnh vực được giao.

Hoạt động giám sát của các Tổ đại biểu HĐND cấp huyện, một số địa phương đã triển khai với hình thức khoa học khi kết hợp, có sự tham gia, hướng dẫn của Thường trực HĐND cấp huyện, cấp xã với tổng số 119 cuộc giám sát.

Đối với hoạt động giải trình, HĐND một số quận, huyện, thị xã đã tổ chức các phiên giải trình trong năm, tập trung vào những vấn đề bức xúc trên địa bàn, công tác chuẩn bị giải trình được chuẩn bị kỹ, được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, tạo điều kiện giải trình sâu, kỹ xuống tận cơ sở và công khai, thuận lợi trong theo dõi, giám sát. Tổng số đã có 17 quận, huyện, thị xã tổ chức được 22 phiên giải trình.

Trần Vũ
https://laodongthudo.vn/hoat-dong-giam-sat-khao-sat-nhieu-doi-moi-sang-tao-dap-ung-nguyen-vong-cua-cu-tri-135235.html