Học Bác để xây dựng quận Bắc Từ Liêm giàu đẹp, văn minh

Tại buổi tọa đàm Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Thực hiện trách nhiệm nêu gương, đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quận Bắc Từ Liêm giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, do Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức mới đây, nhiều đại biểu đã đóng góp giải pháp để nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, giúp xây dựng địa phương này giàu đẹp, văn minh.

Các ý kiến phát biểu tại buổi tọa đàm đều khẳng định sức sống, giá trị thời đại của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời cho rằng Quận ủy Bắc Từ Liêm ban hành Chuyên đề về “Thực hiện trách nhiệm nêu gương, đổi mới, sáng tạo; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quận Bắc Từ Liêm giàu đẹp, văn minh, hiện đại” là cần thiết và đáp ứng đúng yêu cầu.
Học Bác để xây dựng quận Bắc Từ Liêm giàu đẹp, văn minh
Quang cảnh buổi tọa đàm. (Ảnh: Q.Định)

Thông qua việc thực hiện Chuyên đề, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân quận Bắc Từ Liêm, tích cực đẩy mạnh việc thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; phát huy phẩm chất, năng lực, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quận Bắc Từ Liêm giàu đẹp, văn minh, hiện đại theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Cũng tại buổi tọa đàm, nhiều đại biểu đã nêu ý kiến làm rõ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn trên 3 nội dung chính (Nêu gương; sáng tạo, đổi mới; thi đua yêu nước). Trong đó, nhiều ý kiến đã chia sẻ về việc tham mưu triển khai các phong trào thi đua yêu nước, như: Thi đua đạt Đơn vị kiểu mẫu trong công tác Công an, đoàn kết xây dựng “Phường đạt chuẩn đô thị văn minh”, học tập và làm theo Bác của Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh;…

Để việc thực hiện, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được đi vào chiều sâu, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm Nguyễn Hữu Tuyên đề nghị, các cơ quan, đơn vị xác định khâu đột phá, tìm giải pháp khả thi trong học tập và làm theo Bác.

Theo ông Nguyễn Hữu Tuyên, phải có quyết tâm chính trị cao, sáng tạo trong tư duy, quyết liệt trong hành động, tập trung đổi mới phong cách, tác phong công tác, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại trực tiếp với nhân dân; linh hoạt, sáng tạo để tạo mô hình mới, cách làm hay; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm yêu cầu, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của nhân dân; phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; đồng thời lắng nghe dư luận xã hội để phát hiện, đấu tranh, xử lý những hành vi tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

L. Thắm – Q. Định
https://laodongthudo.vn/hoc-bac-de-xay-dung-quan-bac-tu-liem-giau-dep-van-minh-155840.html