Học tập và làm theo Bác bằng những hoạt động thiết thực

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những hoạt động thiết thực, phù hợp với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ gắn với việc tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; từ đó góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của cơ quan, đơn vị, Thành phố.

Là đơn vị có số lượng đoàn viên, người lao động lớn và hoạt động trong lĩnh vực công ích, có nhiệm vụ chính là thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp, thương mại, y tế và xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội, thời gian qua, Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội đã luôn gắn việc học tập và làm theo Bác vào thực hiện công tác công đoàn, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của Công ty.

Theo Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội Hoàng Thị Bích Hạnh, nhớ lời Bác Hồ dạy “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã phối hợp với chuyên môn thường xuyên tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động.

Học tập và làm theo Bác bằng những hoạt động thiết thực
Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động.

Cụ thể, để nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường, Công đoàn Công ty đã phát động phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, thực hiện thành công phương án “Thu rác văn minh đô thị” trên địa bàn 4 quận trung tâm Thành phố. Các phong trào thi đua như: “Đảm bảo vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Công nhân giỏi”… luôn được đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng, tham gia. Hàng năm, có nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng, từ đó lan tỏa các gương điển hình tiên tiến trong toàn Công ty.

Ở quận Cầu Giấy, các cấp Công đoàn quận đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm hay, thiết thực gắn với công tác chuyên môn. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy Phạm Thị Lâm Anh cho biết, xác định học tập và làm theo Bác là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc phấn đấu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức của đội ngũ đoàn viên, người lao động, LĐLĐ quận luôn chú trọng công tác chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện trong toàn hệ thống Công đoàn.

Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, phát động và hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào thi đua học tập và làm theo Bác một cách khoa học, phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của từng đơn vị; cụ thể hóa nội dung thi đua, làm cho phong trào có chiều sâu, có ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực; chú trọng đến đổi mới phương thức và hình thức, lấy năng suất chất lượng hiệu quả là trọng tâm. Các phong trào thi đua đã khuyến khích đoàn viên, người lao động nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tính sáng tạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, các cấp Công đoàn quận Cầu Giấy luôn chú trọng đẩy mạnh học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị của tổ chức Công đoàn, đó là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Hằng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, các cấp Công đoàn quận đã tổ chức chương trình “Tết sum vầy”, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; LĐLĐ quận đã ký kết chương trình hợp tác phúc lợi đoàn viên công đoàn với các đơn vị nhằm đồng hành, sẻ chia cùng đoàn viên, người lao động; tổ chức chương trình khám sức khoẻ miễn phí cho người lao động…

Học tập và làm theo Bác bằng những hoạt động thiết thực
Các cấp Công đoàn Thủ đô gắn học tập và làm theo Bác với việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Theo Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, LĐLĐ Thành phố đã xây dựng các Kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác phù hợp với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, gắn với việc tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn Thủ đô đã gắn học tập và làm theo Bác với việc phát huy chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động thông qua việc triển khai các mô hình, chương trình phúc lợi đoàn viên, Mái ấm Công đoàn; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của đoàn viên… Qua đó, ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn.

Thời gian tới, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục chủ động nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo việc học tập và làm theo Bác vào hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động. Trong đó, chú trọng xây dựng và nuôi dưỡng các mô hình, điển hình, hoạt động tiêu biểu về học tập và làm theo Bác có sức lan tỏa mạnh mẽ, hiệu quả và đi vào chiều sâu, như tập thể sản xuất, kinh doanh giỏi, công tác hiệu quả; tập thể làm tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động; cá nhân lao động giỏi, lao động sáng tạo; cá nhân tận tụy, trách nhiệm, có nhiều sáng kiến…

Đồng thời, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục cụ thể hóa nội dung cán bộ công đoàn, công chức, viên chức, người lao động học tập và làm theo Bác đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, phù hợp với từng nhóm đối tượng; kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp Công đoàn; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ công đoàn; gắn việc học tập và làm theo Bác với đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Đảng, Nhà nước, của tổ chức Công đoàn, nhằm khơi dậy tinh thần cống hiến, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động.

Mạnh Quân
https://laodongthudo.vn/hoc-tap-va-lam-theo-bac-bang-nhung-hoat-dong-thiet-thuc-157725.html