Hội Nông dân huyện Quốc Oai: Hiệu quả từ các mô hình kinh tế, xây dựng nông thôn mới

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội Nông dân huyện Quốc Oai đã tập trung tuyên truyền, thực hiện nhiều mô hình điểm trong phát triển kinh tế bền vững; đa dạng hóa các ngành nghề, góp phần nâng cao đời sống cho nông dân.

Phát triển kinh tế nông thôn mới

Ngay từ đầu năm, Hội Nông dân huyện đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn triển khai đăng ký hộ sản xuất kinh giỏi năm 2022 của cả 4 cấp, với 15.125 hộ đăng ký tham gia.

Hiệu quả từ các mô hình kinh tế, xây dựng nông thôn mới
Hỗ trợ phân bón và chế phẩm cho mô hình Bưởi chua đầu tôm xã Sài Sơn.

Trong đó, có nhiều gương nông dân sản xuất giỏi với những mô hình liên kết, hợp tác trong sản xuất, điển hình như: Hội viên Nguyễn Đình Tường ở xã Cấn Hữu, hội viên Lê Đình Bình ở xã Đông Yên, hội viên Nguyễn Duy Thường ở xã Ngọc Mỹ, hội viên Nguyễn Văn Thành ở xã Cộng Hoà…

Cùng với đó, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo Hội Nông dân các cấp thực hiện tốt Nghị quyết số 10-NQ/HNDTW, ngày 27/7/2020 của Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam về “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2020-2025”.

Nhờ vậy, Hội đã thành lập được 1 mô hình hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp với 26 thành viên; 12 tổ hợp tác xã với 39 thành viên; 4 chi hội nông dân nghề nghiệp với 121 thành viên, 14 tổ hội nông dân nghề nghiệp với 312 thành viên… hoạt động có hiệu quả, góp phần vào phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã Sài Sơn và xã Đông Yên đã phối hợp với Trung tâm khuyến nông của Thành phố thành lập được 2 mô hình phát triển kinh tế là mô hình lúa – cá với diện tích 5ha của xã Sài Sơn và mô hình nuôi lợn thịt của xã Đông Yên.

Hiệu quả từ các mô hình kinh tế, xây dựng nông thôn mới
Mô hình lúa – cá với diện tích 5ha của xã Sài Sơn đem lại lợi ích kinh tế cho nông dân huyện.

Với chương trình vận động nông dân tích cực thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường”, Hội Nông dân các cấp đã vận động được 56 triệu đồng và ủng hộ 724 ngày công cho các xã về đích nông thôn mới nâng cao năm 2021 và năm 2022.

Song song với đó, Hội Nông dân các xã, thị trấn đã vận động 24.126 gia đình đăng ký Gia đình văn hóa, đạt 106%. Đã thành lập được 13 mô hình bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu ở 13 cơ sở hội. Số hội viên tham gia bảo hiểm y tế là 24.164, đạt 91%…

Ngoài ra, trên địa bàn huyện đã có 31 sản phẩm OCOP được đưa lên sàn thương mại điện tử, được Hội Nông dân các cấp tích cực quảng bá giới thiệu sản phẩm các hộ nông dân sản xuất ở các điểm kết nối tiêu thụ sản phẩm của huyện và các xã, thị trấn. Trong 6 tháng đầu năm 2022 Hội Nông dân huyện đã giúp đỡ tiêu thụ 21 tấn nông sản cho các hộ nông dân.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho hội viên

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân được các cấp Hội Nông dân huyện Quốc Oai quan tâm thực hiện có hiệu quả. Công tác hội và phong trào nông dân trong huyện đã có những đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động luôn gắn với thực hiện chính trị của địa phương; chất lượng hội viên ngày càng được nâng lên.

Hiệu quả từ các mô hình kinh tế, xây dựng nông thôn mới
Hội nông dân huyện Quốc Oai luôn chú trọng tổ chức các lớp tuyên truyền cho cán bộ, hội viên.

Hội Nông dân các cấp huyện đã tổ chức được 115 lớp tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chương trình công tác Hội nông dân với 14.450 cán bộ, hội viên tham gia. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với Trung tâm Chính trị Huyện mở được 2 lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho 246 cán bộ hội.

Đặc biệt, Hội đã tổ chức thành công Hội thi cấp cụm và đã chọn được 6 đội của 6 xã tham gia vòng chung khảo tại huyện, bao gồm xã Sài Sơn, Phượng Cách, Đồng Quang, Liệp Tuyết, Tuyết Nghĩa, Hòa Thạch…

Theo Chủ tịch Hội Nông dân huyện Quốc Oai Nguyễn Tuấn Hưng, trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Hội Nông dân thành phố Hà Nội, của các cấp ủy Đảng, sự phối kết hợp giúp đỡ của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở.

“Với sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ hội viên nông dân trong toàn huyện các cấp, Hội Nông dân đang bám sát các chỉ tiêu thi đua, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động sát, đúng và phù hợp với đặc điểm cụ thể của địa phương đã tổ chức triển khai, toàn diện và đạt được nhiều kết quả như báo cáo đã nêu”, Chủ tịch Nguyễn Tuấn Hưng cho biết.

Quang Linh