Huyện Mỹ Đức: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92% dân số

Trong 6 tháng đầu năm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã cấp mới 245 trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92% dân số…

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, cơ quan chức năng huyện Mỹ Đức đã thẩm định xác nhận thang bảng lương cho 1 doanh nghiệp; Khai giảng 2 lớp nghề sản xuất Mây, tre, giang đan cho 70 học viên tại xã Hùng Tiến; giải quyết việc làm cho 1.433 lao động, đạt 49,4% kế hoạch.

Bên cạnh đó, chỉ đạo làm tốt các chế độ chính sách cho người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, người cao tuổi, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và các tổ chức, cá nhân tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Huyện Mỹ Đức: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92% dân số
Lao động làm việc tại một công ty may trên địa bàn huyện Mỹ Đức

Huyện đã tổ chức các đoàn đi thăm và tặng 16.242 suất quà các loại, trị giá 7,626 tỷ đồng, trong đó: quà của Chủ tịch nước là 3.922 suất; quà của Thành phố 8.000 suất; quà của huyện là 120 suất; quà của các xã, thị trấn là 4.200 suất.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 415 hộ, đạt tỷ lệ 0,73%; hộ cận nghèo còn 1.976 hộ, đạt tỷ lệ 3.45%. Thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 với tổng số: 38.381 đối tượng, với số tiền: 51.972 triệu đồng.

Trong đó: Đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP: 25.802 đối tượng; Nghị quyết số 15/NQ-HĐND: 12.579 đối tượng; Hỗ trợ theo chính sách đặc thù của huyện: 593 đối tượng; Hỗ trợ theo nguồn xã hội hoá: 3.814 đối tượng.

Trong 6 tháng đầu năm đã cấp mới 245 trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đạt tổng số 9.532 người (chiếm tỷ lệ đạt 38,46%); 541 trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyên, đạt tổng số 2.476 người (chiếm 1,37% lực lượng lao động trong độ tuổi), 226 trường hợp tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt tổng số 8.640 người (chiếm 35% số lực lượng lao động trong độ tuổi) và 5.595 thẻ bảo hiểm xã hội, kết quả số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 145.753 người.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92% dân số (chưa bao gồm lực lượng vũ trang và người tham gia bảo hiểm y tế ở nơi khác).

H.D