Huyện Thanh Trì đẩy mạnh phong trào nông dân

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân được các cấp Hội Nông dân huyện Thanh Trì quan tâm thực hiện có hiệu quả. Công tác hội và phong trào nông dân trong huyện đã có những đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động luôn gắn với thực hiện chính trị của địa phương.

Hội Nông dân huyện Thanh Trì vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 và tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 123-KL/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa V về tiếp tục đẩy mạnh công tác hội và phong trào nông dân ở vùng đồng bào có đạo.

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2022 của Hội Nông dân huyện Thanh Trì cho thấy, Hội đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ đến các chi hội, hội viên nông dân. Công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân được các cấp hội quan tâm thực hiện có hiệu quả. Công tác hội và phong trào nông dân trong huyện đã có những đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động luôn gắn với thực hiện chính trị của địa phương; chất lượng hội viên ngày càng được nâng lên. Trong 6 tháng qua, Hội đã kết nạp được 320 hội viên mới, tổng số hội viên toàn huyện đến nay đạt 18.718 hội viên.

Huyện Thanh Trì đẩy mạnh phong trào nông dân
Hội Nông dân huyện Thanh Trì tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 và tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 123-KL/HNDTW của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa V về tiếp tục đẩy mạnh công tác hội và phong trào nông dân ở vùng đồng bào có đạo.

Hội đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở hội xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp, ra mắt 2 chi hội nghề nghiệp (đạt 100% kế hoạch) và 24 tổ hội nghề nghiệp với 405 thành viên tập trung vào các ngành nghề nuôi trồng thủy sản, kinh doanh dịch vụ, trồng rau an toàn, trồng hoa cây cảnh, may mặc…

Thực hiện Kết luận số 123 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa V về tiếp tục đẩy mạnh công tác hội và phong trào nông dân ở vùng đồng bào có đạo, trong 10 năm qua, Hội Nông dân huyện Thanh Trì đã phối hợp tuyên truyền vận động hội viên sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua do các cấp hội nông dân cũng như địa phương phát động.

Hiện nay, toàn huyện có 253 hội viên nông dân là đồng bào công giáo thuộc 7 xã đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, xã hội; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào có đạo không ngừng được nâng lên.

Hội viên nông dân có đạo đã có sự phát triển nhanh về số lượng. Cụ thể, năm 2011 có 273 hội viên, đến năm 2022 có 395 hội viên (tăng 125 hội viên). Hội viên là người có đạo luôn tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, quê hương giàu đẹp, văn minh.

Huyện Thanh Trì đẩy mạnh phong trào nông dân
Hôi viên nông dân huyện Thanh Trì tích cực làm kinh tế

Nhiều hộ gia đình công giáo đã mở rộng sản xuất, tạo việc làm cho người lao động với thu nhập từ 5-7 triệu đồng/tháng. 100% các gia đình giáo dân là hội viên nông dân ký cam kết tham gia xây dựng nông thôn mới, nhiều xã tranh thủ các chức sắc tôn giáo để tuyên truyền, vận động các tín đồ tham gia góp công sức, cùng với địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng.

Kết quả bà con giáo dân đã đóng góp trên 1.000 ngày công, trên 1 tỷ đồng và trên 200m2 đất ở mở rộng đường làng ngõ, xóm; 100% tín đồ công giáo chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Dương Thị Hằng – Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà các cấp hội nông dân huyện đã đạt được trong thời gian qua. Để hoạt động của Hội Nông dân huyện đạt nhiều kết quả cao trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố đề nghị các cấp hội cần quan tâm truyên truyền nông dân trong huyện sử dụng đất đúng mục đích; tích cực tham gia tiêm phòng vắc xin Covid-19 mũi 4, kết hợp thực hiện tốt phòng, chống dịch; phối hợp với các ngân hàng tiếp tục tạo vốn cho nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh; quan tâm hỗ trợ hội cơ sở xây dựng quỹ hội qua nguồn ngân sách ủy thác.

Đồng thời, các cấp hội nông dân trên địa bàn huyện cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt triển khai, thực hiện Kết luận số 123-KL/HNDTW, ngày 23/02/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa V về tiếp tục đẩy mạnh công tác hội và phong trào nông dân ở vùng đồng bào có đạo, và các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác tín ngưỡng, tôn giáo; tiếp tục vận động hội viên nông dân là người có đạo tích cực tham gia thi đua sản xuất kinh doanh giỏi nhằm góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế của huyện.

Bảo Thoa

Huyện Thanh Trì đẩy mạnh phong trào nông dân (laodongthudo.vn)