Huyện Thường Tín: Phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022

Năm 2021, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và sự nỗ lực của mỗi người dân, tình hình kinh tế – xã hội của huyện Thường Tín đã có nhiều kết quả nổi bật. Trong năm 2022, huyện phấn đấu thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo.

Xác định năm 2022 là năm bản lề quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội, tuy nhiên, huyện cũng đã đặt ra những chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể trong năm mới.

Cụ thể, tổng giá trị sản xuất Công nghiệp – Xây dựng năm 2022 phấn đấu tăng 16,2%, trong đó giá trị sản xuất Công nghiệp – Thủ công nghiệp tăng 15% so với năm 2021. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; củng cố, phát triển các Hiệp hội, Hội làng nghề tạo điều kiện cho người lao động sản xuất nghề truyền thống. Rà soát các hạng mục đề xuất Thành phố hỗ trợ đầu tư hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp; xét công nhận làng nghề, làng nghề truyền thống.

Huyện Thường Tín: Phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022
Năm 2022, huyện Thường Tín đưa ra mục tiêu củng cố, phát triển các Hiệp hội, Hội làng nghề tạo điều kiện cho người lao động sản xuất nghề truyền thống (Ảnh: P.Thảo)

Tổng giá trị Thương mại – Dịch vụ năm 2022 phấn đấu tăng 16,6% so với năm 2021. Tăng cường kiểm tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp lưu hành hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại trên thị trường. Hỗ trợ các doanh nghiệp, các hộ sản xuất tại các làng nghề tham gia các hội trợ, triển lãm nhằm quảng bá các sản phẩm đặc trưng của làng nghề truyền thống.

Trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, huyện Thường Tín phấn đấu tổng giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2022 tăng 2,7% so với năm 2021. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo sản xuất, đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi, mở rộng diện tích trồng cây vụ đông, tiếp tục hỗ trợ, xây dựng các điểm khảo nghiệm giống cây trồng. Phấn đấu xây dựng 4 xã: Chương Dương, Thắng Lợi, Quất Động, Văn Phú đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Văn Bình phấn đấu nông thôn mới kiểu mẫu.

Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng phát sinh, còn tồn tại. Giải quyết, xử lý để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất đối với các trường hợp còn vướng mắc, vi phạm còn tồn tại.

Đồng thời giải quyết dứt điểm các vụ việc kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, không để xảy ra “điểm nóng”. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ, nâng cao chất lượng môi trường theo Nghị quyết, Chỉ thị của Huyện ủy, Kế hoạch của UBND huyện gắn với thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn; thu gom, xử lý rác thải phấn đấu đạt 100%…

Trong năm 2022, huyện cũng phấn đấu làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị. Thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch vùng huyện Thường Tín sau khi Thành phố chấp thuận chủ trương lập quy hoạch vùng. Thực hiện đầu tư cụ thể hóa các đồ án quy hoạch trên địa bàn huyện đã được phê duyệt theo quy định và theo thẩm quyền.

Đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản. Huy động tốt các nguồn lực hợp pháp, tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, chỉnh trang, phát triển đô thị gắn với phát triển kinh tế đô thị. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường để huyện phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2020-2025, phấn đấu mục tiêu huyện Thường Tín đạt các tiêu chí thành quận vào năm 2030.

Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021 – 2022. Kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện đúng quy định về công tác thu chi, việc tổ chức dạy thêm và học thêm trong nhà trường và các cơ sở giáo dục. Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Tăng cường đầu tư nguồn lực cho giáo dục; đẩy mạnh công tác xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, phấn đấu đến năm 2025 đạt tỷ lệ 100% trường đạt chuẩn Quốc gia.

Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, chương trình tiêm chủng mở rộng, ngày vi chất dinh dưỡng, chương trình y tế học đường, phòng, chống tai nạn thương tích, công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm. Nâng cao chất lượng chuẩn quốc gia về y tế xã, thị trấn theo tiêu chí mới. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh không để xảy ra tai biến trong khám và điều trị.

Huyện Thường Tín cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền và giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu Dân số kế hoạch hóa gia đình. Phấn đấu giảm tỷ lệ sinh con thứ ba và giảm chênh lệch giới tính, đảm bảo cân bằng giới. Tuyên truyền, thực hiện tốt chế độ chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tế đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Thành phố và huyện giao. Tập trung quyết liệt trong công tác thu, đôn đốc thu nợ, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ bảo hiểm xã hội xuống dưới 2%.

Một số chỉ tiêu khác cũng được chú trọng trong năm 2022 như: Tỷ lệ số hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 60%; số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao tăng thêm 4 xã, số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu tăng thêm 1 xã; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom trong ngày là 100%; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân…

K.Tiến
https://laodongthudo.vn/huyen-thuong-tin-phan-dau-thuc-hien-thang-loi-muc-tieu-nhiem-vu-nam-2022-135566.html