Huyện ủy Mê Linh công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân

Vừa qua, Huyện ủy Mê Linh đã ban hành Thông báo 593-TB/HU về việc công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về tình trạng vi phạm pháp luật về quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện Mê Linh.

Huyện ủy Mê Linh công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân
Huyện ủy Mê Linh công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân liên quan đến vi phạm đất đai, trật tự xây dựng. (Ảnh minh họa: Lương Hằng)

Nội dung phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận tập trung vào những vi phạm pháp luật về quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện; thái độ, đạo đức, trách nhiệm và tác phong trong thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và Ủy ban nhân dân (UBND) các xã, thị trấn trong việc thực hiện công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Yêu cầu đối với phản ánh, kiến nghị: Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, thị trấn, UBND huyện Mê Linh; nội dung phản ánh, kiến nghị có thể bằng điện thoại trực tiếp (trong giờ hành chính); bằng thư điện tử hoặc địa chỉ tiếp nhận; ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ (hoặc địa chỉ thư tín khi cần liên hệ) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.

Việc công bố đường dây nóng và các kênh tiếp nhận phản ánh là một trong những cách làm mới của huyện Mê Linh nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện; kịp thời tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã có Chỉ thị số 13-CT/TU (ngày 2/3/2022) về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội từ Thành phố đến cơ sở, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể. Đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các quận, huyện, thị xã trong công tác quản lý đất đai gắn với cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu cấp huyện, cấp xã và người được giao quản lý, cán bộ, công chức thực thi công vụ.

Bên cạnh việc chủ động phối hợp với các cấp, các ngành của Trung ương và Thành phố để tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giải quyết dứt điểm công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trong thời gian sớm nhất, Ban Thường vụ Huyện ủy Mê Linh cũng sẽ tập trung chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai và trật tự xây dựng; hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện đông người, kéo dài, gây mất trật tự xã hội, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và môi trường đầu tư tại địa phương.

Ngoài đường dây nóng của Huyện ủy; UBND huyện và các xã thị trấn cũng chủ động tiếp nhận các phản ánh của người dân để ngăn chặn kịp thời các vi phạm phát sinh mới trên địa bàn các xã, thị trấn.

Lương Hằng
https://laodongthudo.vn/huyen-uy-me-linh-cong-bo-duong-day-nong-tiep-nhan-phan-anh-cua-nguoi-dan-138224.html