Infographic: Quy trình các bước xin cấp hộ chiếu online

Thay vì phải đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để làm thủ tục xin cấp hộ chiếu, người dân có thể chủ động tự khai hồ sơ cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử qua Cổng dịch vụ công. Việc này giúp tiết kiệm thời gian chờ đợi và giảm thiểu số lần đi lại đối với người dân.

 

P.T
https://laodongthudo.vn/infographic-quy-trinh-cac-buoc-xin-cap-ho-chieu-online-141087.html