Ký kết chương trình phối hợp quản lý bưu chính trên địa bàn thành phố Hà Nội

Chiều 27/7, Vụ Bưu chính (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp về công tác quản lý bưu chính trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023 – 2025.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Lã Hoàng Trung – Vụ trưởng Vụ Bưu chính (Bộ Thông tin và Truyền thông); Nguyễn Việt Hùng – Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội; Nguyễn Tiến Sỹ – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội; Bùi Văn Hoàng – Phó Giám đốc phụ trách Bưu điện thành phố Hà Nội; cùng các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên của Vụ Bưu chính, các đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội.
Ký kết chương trình phối hợp quản lý bưu chính trên địa bàn thành phố Hà Nội
Các đại biểu tham dự lễ ký kết.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Vụ Bưu chính và Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã thống nhất thông qua chương trình phối hợp giữa hai cơ quan giai đoạn 2023 – 2025 với 3 nhóm nội dung chính, gồm: Xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật; Quản lý hoạt động của các doanh nghiệp bưu chính; Chia sẻ thông tin và hợp tác nâng cao trình độ đội ngũ.

Trong đó, đối với công tác quản lý hoạt động của các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn Hà Nội, Vụ Bưu chính sẽ phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn triển khai các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bưu chính cho các doanh nghiệp bưu chính, các phòng văn hóa thông tin quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố…

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội thống nhất với Vụ Bưu chính về kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bưu chính của một số doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn thành phố Hà Nội đảm bảo tránh trùng lặp trước khi triển khai thực hiện. Cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra khi có đề nghị của Vụ Bưu chính. Đồng thời, lựa chọn một số nội dung kiểm tra, đề nghị Vụ Bưu chính tham gia phối hợp…

Chương trình phối hợp được cụ thể hoá thành kế hoạch phối hợp công tác hàng năm giữa hai đơn vị theo các nhiệm vụ công tác trọng tâm do Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao cho từng đơn vị. Định kỳ hàng năm, hai bên tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả hợp tác, xác định nội dung trọng tâm cho năm tiếp theo và phân công tổ chức thực hiện.

Ký kết chương trình phối hợp quản lý bưu chính trên địa bàn thành phố Hà Nội
Lãnh đạo Vụ Bưu chính (Bộ Thông tin và Truyền thông) và Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ký kết chương trình phối hợp về công tác quản lý bưu chính trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2023 – 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lã Hoàng Trung – Vụ trưởng Vụ Bưu chính (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết: Theo Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, Chính phủ xác định “Phát triển bưu chính thành một trong các hạ tầng quan trọng, thiết yếu của quốc gia”. Bưu chính hiện đang được coi là hạ tầng của thương mại điện tử.

“Việc Vụ Bưu chính và Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ký kết chương trình phối hợp sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về bưu chính trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời, thúc đẩy phát triển lĩnh vực bưu chính trở thành nền tảng quan trọng trong phát triển kinh tế số, xã hội số của Thành phố”, Vụ trưởng Vụ Bưu chính nhấn mạnh.

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội Nguyễn Việt Hùng, trên địa bàn Thành phố hiện nay có trên 530 doanh nghiệp bưu chính, công tác quản lý nhà nước còn nhiều khó khăn. Trong tháng 6/2023, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã có một buổi làm việc với Vụ Bưu chính. Đây là buổi làm việc rất có hiệu quả giúp cho Vụ Bưu chính nắm bắt thông tin từ địa phương cũng như giúp cho địa phương báo cáo được những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý về bưu chính và những vấn đề khác có liên quan.

“Buổi lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa Vụ Bưu chính và Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội là kết quả của buổi làm việc tháng 6/2023, thể hiện sự quyết tâm của lãnh đạo hai cơ quan nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước về bưu chính trên địa bàn thành phố Hà Nội”, đồng chí Nguyễn Việt Hùng cho hay.

Cũng theo lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, thông qua chương trình phối hợp này, hai bên sẽ hình thành cơ chế phối hợp chặt chẽ, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước về bưu chính, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực thi cơ chế, chính sách, quy định pháp luật về bưu chính.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh các nội dung mới hoặc có vướng mắc, hai bên sẽ thông báo kịp thời cho nhau và cùng thống nhất rà soát, điều chỉnh chương trình phối hợp để phù hợp với yêu cầu của mỗi bên và đáp ứng tình hình thực tiễn.

N.Hoa