Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2022 – 2023 tại Hà Nội

 Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19/6/2022, với tổng số 106.609 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có 321 thí sinh tự do.

ĐH
https://laodongthudo.vn/infographics-ky-thi-tuyen-sinh-lop-10-cong-lap-nam-hoc-2022-2023-tai-ha-noi-141613.html