LĐLĐ huyện Thanh Trì: Công tác nữ công đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động

Quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế đã có tác động sâu sắc đến tư tưởng, đời sống, việc làm của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) nói chung và nữ CNVCLĐ nói riêng. 6 tháng đầu năm 2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã quan tâm đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động.

Được sự quan tâm chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, Huyện ủy Thanh Trì, sự quan tâm phối hợp của các phòng ban liên quan, các cấp Công đoàn huyện đã khắc phục khó khăn có nhiều cố gắng trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ như: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng – mừng xuân Nhâm Dần, kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng;

Chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt công tác phòng, chống dịch bệnh trong đoàn viên công đoàn; chăm lo tốt đời sống cho công nhân viên chức lao động; đôn đốc các đơn vị trích nộp đoàn phí và kinh phí công đoàn theo quy định; vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Cán bộ, công chức trong đơn vị luôn nghiêm túc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Quy tắc ứng xử nơi công cộng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện.

LĐLĐ huyện Thanh Trì: Công tác nữ công đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động
Công đoàn cơ sở luôn chăm lo cho lao động nữ

Riêng với công tác nữ công, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã quan tâm đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Với nòng cốt là phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, phong trào “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”. Các hoạt động đã được các cấp công đoàn huyện tổ chức với nhiều hình thức phong phú như nói chuyện chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm về xây dựng gia đình hạnh phúc, phương pháp nuôi dạy con, hội thi nấu ăn, các hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục – thể thao, tham quan dã ngoại…

Cùng với đó, LĐLĐ huyện đã xây dựng chương trình hoạt động nữ công, kế hoạch về hoạt động Câu lạc bộ nữ công năm 2022 triển khai tới 100% các công đoàn cơ sở (CĐCS). Tuyên truyền về Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Chỉ đạo CĐCS tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ nữ công.

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến CNVCLĐ như: Kết luận số 55-KL/TW ngày 18/01/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết 6b/TLĐ ngày 29/1/2011 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, các nhiệm vụ “Vì sự tiến bộ phụ nữ” và chỉ tiêu lồng ghép trong hoạt động công đoàn.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TLĐ ngày 18/8/2010 về phong trào thi đua “Giỏi việc nước – đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, LĐLĐ huyện đã xây dựng Hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ ngày 11/2/2022 về tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2021, hoạt động kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng triển khai đến 100% CĐCS.

Tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ năm 2021 và Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 12b/NQ-TLĐ của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam; khen thưởng 15 tập thể, 121 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước – Đảm việc nhà” năm 2021 và 15 tập thể có thành tích xuất sắc cấp huyện trị giá số tiền khen thưởng là 81,15 triệu đồng. Kiện toàn Trưởng Ban nữ công LĐLĐ huyện nhiệm kỳ 2018 -2023.

Bảo Thoa

https://laodongthudo.vn/ldld-huyen-thanh-tri-cong-tac-nu-cong-doi-moi-ve-noi-dung-va-phuong-thuc-hoat-dong-142110.html