LĐLĐ huyện Thường Tín: Tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước

Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín phối hợp với trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn cho các đồng chí cán bộ Công đoàn khối doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Tại lớp tập huấn, trong buổi sáng các đại biểu đã được nghe đồng chí Ngô Anh – Trưởng khoa Nghiệp vụ Công đoàn, Trường Trung cấp nghiệp vụ Công đoàn Hà Nội, đã trao đổi những khó khăn, thách thức, cơ hội và hoạt động Công đoàn trong tình hình mới.

Trong đó, nhấn mạnh việc đất nước tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định thương mại tự do liên minh châu Âu (EU – Việt Nam) (EVFTA).

Đây là 2 hiệp định có phạm vi cam kết rộng và mức độ cam kết cao nhất của Việt Nam từ trước tới nay; những thuận lợi và khó khăn trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS), nhu cầu đời sống, việc làm, vấn đề về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động…

Tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước
LĐLĐ tập huấn đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước.

Buổi chiều cùng ngày, đồng chí Vũ Thị Hương – Giám đốc Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội đã trực tiếp truyền đạt những điểm mới của Bộ Luật Lao động 2019 và một số văn bản hướng dẫn thi hành; đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể và thỏa ước lao động tập thể; quy trình về giải quyết tranh chấp lao động, xây dựng quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

Trong thời gian tập huấn, các đồng chí giảng viên đã giành hơn 1/3 thời gian để giải đáp các ý kiến của học viên, những khó khăn, vướng mắc hiện nay của CĐCS về thương lượng tập thể, về thực hiện Bộ Luật Lao động năm 2019; công tác tài chính CĐCS; hướng dẫn học viên viết bài kiểm tra để làm căn cứ cấp chứng chỉ đào tạo.

Thông qua lớp tập huấn giúp cho đội ngũ cán bộ Công đoàn nâng cáo kỹ năng, có bản lĩnh đáp ứng yêu cầu về hoạt động Công đoàn trong tình hình mới. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Thành phố, huyện Thường Tín, về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Tập huấn nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước
Thông qua lớp tập huấn giúp cho đội ngũ cán bộ Công đoàn nâng cáo kỹ năng, có bản lĩnh đáp ứng yêu cầu về hoạt động Công đoàn trong tình hình mới.

Đây cũng là một trong số các hoạt động nhằm xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động.

Xứng đáng là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước. Góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Đình Công – Kim Tiến