“Những tấm gương bình dị mà cao quý”

Với hơn 200 tài liệu, bài viết và hiện vật, triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” đang diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh giới thiệu đến công chúng 131 tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, được lựa chọn từ hơn 300 tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cả nước trong năm 2020 – 2021.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng 131 tấm gương tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Chiều 3/6, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý”. Sự kiện do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo thực hiện thiết thực kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021); 110 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2021) và Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Với hơn 200 tài liệu, bài viết và hiện vật, Triển lãm “Những tấm gương bình dịmà cao quý” giới thiệu đến công chúng 131 tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, được lựa chọn từ hơn 300 tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cả nước trong năm 2020 – 2021. Mỗi tấm gương là một câu chuyện cảm động về các tập thể và những con người bình dị đã vượt lên hoàn cảnh, số phận, dám nghĩ, dám làm, không ngừng cố gắng, hết lòng vì lợi ích của cộng đồng, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm gồm 2 phần, trong đó, phần 1 có nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân ta”, khẳng định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng và Nhà nước ta phát động ngay sau khi Người qua đời. Với phong trào thi đua “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”, hàng ngàn tập thể và cá nhân ở khắp mọi miền Tổ quốc đã ra sức thi đua trong lao động, sản xuất và chiến đấu, góp phần vào việc xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh như Bác Hồ hằng mong muốn.

Phần 2 “Những tấm gương bình dị mà cao quý” mang tới cho công chúng những câu chuyện về 131 tổ chức và cá nhân tiêu biểu của các ngành, các cấp. Đây là những tấm gương sáng trong các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực: Kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền, quốc phòng và an ninh. Họ thực sự là những tấm gương tiêu biểu về ý chí, nghị lực, lòng nhân ái, quả cảm… để học tập và noi theo.

Triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” là sự kiện quan trọng góp phần vào việc cổ vũ, tôn vinh những tấm gương “Người tốt, việc tốt” trên khắp mọi miền đất nước, đưa việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành công việc thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.
Triển lãm kéo dài đến hết tháng 9/2021 và sẽ được tổ chức trưng bày tại một số địa phương trên cả nước trong thời gian tới. Công chúng tham quan triển lãm yêu cầu tuân thủ nghiêm túc thông điệp “5K” của Bộ Y tế.

Thanh Thuỷ / nguoihanoi.com.vn