Phát huy tính chủ động, vai trò tự quản của cộng đồng dân cư

Để thực hiện tốt hơn nữa vai trò, vị trí của mình, trong năm 2022, hệ thống Mặt trận Tổ quốc quận Bắc Từ Liêm tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm, lấy người dân làm trung tâm của mọi hoạt động, phát huy hơn nữa tính chủ động, vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, nhất là tham gia phòng, chống dịch.

Nổi bật là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đã vận động nhân dân ủng hộ gần 14 tỷ đồng cho Quỹ phòng, chống Covid-19 và Quỹ Vắc xin thành phố Hà Nội; trao tặng hơn 64.000 suất quà cho hộ gia đình, người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh. Đến nay, toàn quận có 183 tổ tự quản với 2.062 thành viên, 1.181 nhóm tự quản với 3.007 thành viên, quản lý giám sát 82.337 hộ gia đình trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phát huy tính chủ động, vai trò tự quản của cộng đồng dân cư
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Cuộc vận động ủng hộ Chương trình “Sóng và máy tính cho em” được Mặt trận toàn quận tích cực ủng hộ. Tính đến nay, đã vận động ủng hộ được tổng số tiền hơn 228 triệu đồng; vận động hỗ trợ 20 máy tính, 124 điện thoại thông minh, 27 máy tính bảng với tổng trị giá trên 777 triệu đồng để hỗ trợ cho 171 học sinh trong các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có thiết bị để học trực tuyến.

Công tác vận động xây dựng Quỹ Vì người nghèo được hệ thống Mặt trận toàn quận chú trọng, quan tâm; tích cực vận động ủng hộ đạt trên 2,3 tỷ đồng (đạt 157% chỉ tiêu Thành phố giao). Từ nguồn Quỹ vận động đã tập trung triền khai hỗ trợ 902 lượt hộ cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đầm ấm, vui tươi, an toàn. Hỗ trợ xây mới 6 nhà đại đoàn kết và các hỗ trợ khác với tổng số tiền trên 1,5 tỷ đồng. Hiện nay, tổng 50 Quỹ Vì người nghèo toàn quận còn hơn 4,1 tỷ đồng.

Để thực hiện tốt hơn nữa vai trò, vị trí của mình, trong năm 2022, hệ thống Mặt trận quận tiếp tục đổi mới cách nghĩ cách làm, lấy người dân làm trung tâm của mọi hoạt động, phát huy hơn nữa tính chủ động, vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, nhất là tham gia phòng chống dịch. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua theo hướng thực chất, sâu rộng gắn với sự phát triển của địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận trong thực hiện mô hình chính quyền đô thị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm cũng đưa ra 8 chỉ tiêu phấn đấu; đồng thời xây dựng các chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ Việt Nam quận năm 2022.

Trong đó, 8 chỉ tiêu phấn đấu là: 100% Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên từ quận tới cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động đến các cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp phát động.

100% các phường và tổ dân phố nâng cao chất lượng, hiệu quả việc tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Tuyên truyền, vận động các gia đình đăng ký gia đình văn hóa đạt trên 97%. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu được giao về tuyên truyền, vận động ủng hộ Quỹ Vì biển đảo Việt Nam, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và các loại quỹ khác. Đồng thời, đảm bảo 100% gia đình chính sách, hộ cận nghèo được quan tâm, động viên, tặng quà trong các dịp lễ, Tết.

Mặt trận quận và các phường tổ chức thực hiện có hiệu quả từ 2 đến 3 cuộc giám sát cán bộ, đảng viên, công tác cán bộ. 100% các Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng được hướng dẫn và tổ chức hoạt động có hiệu quả. Công tác hòa giải ở cơ sở đạt 85% trở lên các vụ hòa giải thành. 100% cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp quận Bắc Từ Liêm được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận. 100% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường và các Ban công tác Mặt trận hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Lê Thắm
https://laodongthudo.vn/phat-huy-tinh-chu-dong-vai-tro-tu-quan-cua-cong-dong-dan-cu-135236.html