Phú Xuyên: Hưởng ứng cuộc thi “Giữ gìn thôn, tiểu khu, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”

Cuộc thi “Giữ gìn thôn, tiểu khu, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” trên địa bàn huyện Phú Xuyên được tổ chức với các tiêu chí gồm: Đảm bảo hệ thống chiếu sáng; xây dựng môi trường xanh; đảm bảo vệ sinh môi trường sạch…

Mới đây, thực hiện Kế hoạch số 121/KH-UBND của Ủy ban nhân dân huyện (UBND) huyện Phú Xuyên về tổ chức cuộc thi “Giữ gìn thôn, tiểu khu, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” giai đoạn 2022 – 2025, 3 Tổ kiểm tra của huyện đã tổ chức kiểm tra, chấm điểm việc tham gia cuộc thi trong tháng 5/2022 tại 25 thôn, tiểu khu, tổ dân phố tiêu biểu của các xã, thị trấn.

Qua kiểm tra thực tế tại các địa phương cho thấy, ngay sau khi UBND huyện phát động, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn đã kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tiểu khu, tổ dân phố; đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo cuộc thi, xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thi tới các thôn, tiểu khu, tổ dân phố và các tầng lớp nhân dân; thành lập các tổ kiểm tra, chấm điểm tại cơ sở.

Phú Xuyên: Hưởng ứng cuộc thi “Giữ gìn thôn, tiểu khu, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”
Tổ kiểm tra của huyện đã tổ chức kiểm tra, chấm điểm việc tham gia cuộc thi trong tháng 5/2022 tại thôn Tạ Xá, xã Đại Thắng.

Hưởng ứng cuộc thi, các thôn, tiểu khu, tổ dân phố cũng duy trì tổ chức các buổi tổng vệ sinh hàng tuần nơi công cộng, chỉnh trang lại các khu vực trung tâm, tập trung đông người trong thôn, thực hiện chăm sóc các tuyến đường hoa, cây xanh, kẻ vẽ thêm tranh tường bích hoạ…

Đồng thời, huyện Phú Xuyên cũng huy động các ngành, đoàn thể và nhân dân cùng vào cuộc trong công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Cùng với đó, nhiều gia đình đã tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi bằng cách tự chỉnh trang không gian bên trong của gia đình…

Thực tế cho thấy, mặc dù mới triển khai được 1 tháng song cuộc thi “Giữ gìn thôn, tiểu khu, tổ dân phố sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” năm 2022 – 2025 trên địa bàn huyện Phú Xuyên đã bước đầu lan toả rộng khắp với cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả.

Những việc làm này không chỉ làm đẹp xóm làng mà còn tạo được sự đoàn kết, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng huyện Phú Xuyên giầu đẹp, phát triển bền vững.

Sau khi chấm điểm, các xã sẽ họp thống nhất lựa chọn các thôn, tiểu khu, tổ dân phố có nhiều kết quả nổi bật, sáng tạo trong triển khai để kiểm tra, chấm điểm trao các giải của cuộc thi trong tháng 5/2022.

K.T
https://laodongthudo.vn/phu-xuyen-huong-ung-cuoc-thi-giu-gin-thon-tieu-khu-to-dan-pho-sang-xanh-sach-dep-an-toan-141192.html