Quận Ba Đình: Nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lĩnh vực Tư pháp

6 tháng cuối năm, quận Ba Đình sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các kế hoạch công tác Tư pháp, trong đó tập trung kiện toàn, sắp xếp và tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác Tư pháp từ quận đến cơ sở.

Ủy ban nhân dân quận Ba Đình vừa sơ kết công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm. Nhìn chung, các lĩnh vực công tác tư pháp trên địa bàn quận Ba Đình được tổ chức thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thành phố, hoàn thành đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, nhiều lĩnh vực đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Bà Lê Thị Thu Hà, Trưởng phòng Tư pháp quận cho hay, công tác văn bản quy phạm pháp luật luôn được quan tâm, chú trọng. Trên cơ sở kế hoạch đã đề ra, Quận đã tổ chức kiểm tra, rà soát văn bản, đề xuất loại bỏ những văn bản hết hiệu lực, văn bản không còn phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội. Qua rà soát, chưa phát hiện ra văn bản nào có nội dung trái pháp luật, hoặc ban hành vượt quá thẩm quyền theo quy định phải đề xuất bãi bỏ.

Với sự quan tâm chỉ đạo của Sở Tư pháp, Quận ủy và Hội đồng nhân dân quận, sự phối hợp chặt chẽ và chủ động của hệ thống chính trị, sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ cơ sở nên công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đạt được nhiều kết quả. Với các hình thức tuyên truyền pháp luật đa dạng và có sự đầu tư, quận Ba Đình luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong việc triển khai đảm bảo hiệu quả và sớm nhất các chương trình, kế hoạch theo sự chỉ đạo của Thành phố.

Quận Ba Đình đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xác định nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn và chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện; biên soạn và phát hành 56.000 tờ gấp luật giới thiệu tóm tắt các văn bản pháp luật mới; tổ chức 06 buổi trợ giúp pháp lý kết hợp với tuyên truyền pháp luật…

Quận Ba Đình: Nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lĩnh vực Tư pháp
UBND quận Ba Đình tổ chức tuyên truyền pháp luật cho cán bộ giáo viên trên địa bàn quận

Đồng thời, xây dựng phiếu khảo sát đánh giá thực trạng, nhu cầu phổ biến pháp luật về các lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, quản lý vận hành nhà chung cư; chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động trong bối cảnh dịch Covid-19.

Hiện nay, quận Ba Đình có 151 Tổ Hòa giải với 1.108 hòa giải viên, UBND quận luôn quan tâm tập huấn, trang bị tài liệu, tổ chức các buổi tọa đàm về nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng công tác hòa giải và hướng dẫn UBND các phường xây dựng tổ hòa giải theo tiêu chí “5 tốt”. 6 tháng qua, tỷ lệ hòa giải thành đạt tỷ lệ từ 90% trở lên, đảm bảo không để xảy ra vụ việc phải xử lý hình sự, vụ việc mâu thuẫn phát sinh thành điểm nóng ở địa phương.

Quận Ba Đình cũng chỉ đạo các đơn vị triển khai đồng bộ công tác theo dõi thi hành pháp luật, tập trung vào lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường; quản lý vận hành nhà chung cư; chính sách hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động trong bối cảnh dịch Covid-19 và các lĩnh vực khác theo Kế hoạch của UBND Thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm, Quận đã ban hành 17 quyết định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư, An toàn thực phẩm, Y tế. Phòng Tư pháp phối hợp với Ban Quản lý đầu tư xây dựng quận rà soát hồ sơ chung cư nguy hiểm trên địa bàn các phường: Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Cống Vị; thực hiện cưỡng chế vụ việc 32 Văn Cao.

Phòng Tư pháp cũng góp ý Dự thảo quy chế phối hợp trong công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn Thành phố; tham mưu xây dựng Báo cáo công tác triển khai dịch vụ chứng thực thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia; hướng dẫn UBND 14 phường hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trong 6 tháng năm 2022, UBND quận Ba Đình tiếp nhận và giải quyết 847 trường hợp cấp bản sao trích lục giấy tờ hộ tịch; 209 trường hợp thay đổi, cải chính, bổ sung, điều chỉnh hộ tịch; 13 trường hợp đăng ký khai sinh, 16 trường hợp cấp giấy chứng nhận kết hôn, đăng ký cha nhận con 03 trường hợp có yếu tố nước ngoài… Việc tiếp nhận và giải quyết đều đảm bảo hồ sơ giải quyết đúng hạn 100%.

6 tháng cuối năm, bà Lê Thị Thu Hà cho biết, quận Ba Đình sẽ tập trung kiện toàn, sắp xếp và tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác Tư pháp từ quận đến cơ sở.

Đồng thời, hoàn thiện các quy chế, quy trình công tác trong lĩnh vực Tư pháp; thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính, trong đó đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng chuẩn hóa, đơn giản hóa, hiện đại hóa; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, nâng cao tỷ lệ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lĩnh vực Tư pháp…

Phương Thảo

https://laodongthudo.vn/quan-ba-dinh-nang-cao-ty-le-thuc-hien-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-3-4-linh-vuc-tu-phap-143550.html